PressPort logo
https://www.pressport.com/uk/news/pressreleases/esl-spr%C3%A5kresor-prioriterar-h%C3%A5llbar-utveckling-12958

ESL Språkresor prioriterar hållbar utveckling

Press release January 20, 2012 Education

ESL har utvecklat en långtgående ansvarspolicy for sitt CSR-arbete i samhälls- och miljöfrågor.

Språkreseförmedlaren ESL har under de senaste 5 åren arbetet med att utveckla en långtgående ansvarspolicy, en så kallad corporate social responsibility (CSR) policy. Arbetsplanen definierar ESLs arbete för hållbar utveckling inom företaget, i relation till dess medarbetare och slutligen företagets miljöpåverkan. Som ett viktigt steg i detta arbete har man också, i samarbete med konsultföretaget ECO2 Initiative, tagit fram ett CSR självutvärderingsverktyg för alla ESLs språkskolor och samarbetspartners världen över.

ESL, som 2011 utsågs till Europas bästa språkreseförmedling, satte 2008 det övergripande målet att 5 år senare vara det främsta företaget inom sin bransch i arbetet för hållbar miljöutveckling. Just nu pågår det fortsatta arbete för att leva upp till detta mål under mer långsiktig framtid. Bland annat har man just tillsatt en samhällsansvarschef med ansvar för detta arbete. Vidare har man bytt till vatten och solenergi på ESL kontor, man har bytt leverantörer till lokala och rättvisemärkta produkter och man har tagit ansvaret att klimatkompensera för de tjänsteresor som inte kunnat genomföras med tåg. Klimatkompensationen sker genom MyClimat-projektet.

Förutom det interna arbetet inom ESL har man utvecklat det självutverderingsverktyg som prioriterar CSR-frågor bland språkskolor världen över.Verktyget fokuserar på tre områden där internt arbete och utveckling inom skolan är nummer ett, hur skolan integrerar CSR-frågor inom utbildningarna de erbjuder är nummer två. Det tredje området ser till hur skolan engagerar sig i samhället, på lokal och regional nivå.

ESL arbetar för att erbjuda sina studenter en utbildningserfarenhet som inte bara handlar om att, till exempel, lära sig engelska, men också engagera sig i lokala frågor, hållbar miljöutveckling inom regionen och även se till sitt eget ansvar som resenär. Ett steg i detta arbete är att utveckla ett större utbud av språkresor i kombination med voluntärarbete utomlands.ESLs nyutsedda samhällsansvarschef (CRS Manager), Mike Imhof, säger att ”vår syn på hållbar utveckling påverkar allt vi gör på alla avdelningar.” Han fortsätter, ”En hållbar utveckling innehåller tre dimensioner: miljön, ekonomin och den sociala dimensionen. Den sociala dimensionen är ofta den som glöms bort, men den intar en viktig roll i vårt program om hållbar utveckling.”

ESLarbetar med internationell rådgivning och förmedling av språkutbildning i Europa, Oceanien, Asien och Amerika. ESL är för andra året i rad utsedd till Europas bästa språkreseförmedlare vilket speglar kvalitén på de skolor och samarbetspartners vi arbetar med. Kontakta ESL Nordic AB för gratis och utan förbindelse rådgivning för dig som vill plugga utomlands. Vi finns i Stockholm på +46 8 50 51 64 20. 

Subjects


Education