PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/vidareutbildning-1548

Pressmeddelanden


Personalutveckling bidrar till verksamhetseffektivisering

Pressmeddelande november 4, 2016
Pic 5 Personalutveckling är baserat på behovet av att följa upp utvecklingen av anställdas kunskaper och kompetenser under hela arbetslivet och är utformad utifrån verksamhetens behov av att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Personalutveckling är därmed avgörande för verksamhetens förmåga att behålla värdefulla nyckelpersoner.

Möt Probanas framstående experter och föreläsare

Pressmeddelande oktober 26, 2016
Mailbillede 10 Några av de välkända namn som våra Mini MBA- och CBA-deltagare får möta är: Peter "Peppe" Ekmark, Tomas Lydahl och Mia Hultman

Har du utvecklats till, eller är du skapad för, att leda?

Pressmeddelande september 22, 2016
hantera olika situationer, utmaningar och möjligheter. Dock glöms många gånger de grundläggande och kanske mer simpla kvalitéerna bort samt underskattas.

Vad innebär ledarrollen i dagens samhälle?

Pressmeddelande september 20, 2016
Mailpic 1 Ledarskap är ett ytterst aktuellt och populärt ämne, speciellt med tanke på dagens konkurrenspräglade globala marknad. Vi har samlat några viktiga punkter som du kan begrunda om du tycker ledarskap är intressant, kanske ser dig själv i en ledarroll i framtiden eller helt enkelt vill vidareutveckla ditt ledarskap.

Ta hand om nyckelpersonerna i din organisation!

Pressmeddelande september 9, 2016
De anställda som inom en verksamhet har ett ledaransvar, är de så kallade nyckelpersonerna i verksamheten. Det är därmed viktigt att investera i deras ledarskap, då ledarskapet med jämna mellanrum behöver utvecklas och fyllas på med ny kunskap och inspiration.

Öka motivationen genom att satsa på kompetensutveckling!

Pressmeddelande augusti 15, 2016
Mailpic 3 Motivation är centralt för de flesta av oss, både privat och på arbetet, men ofta behöver vi någon form av motivationshöjare på arbetsplatsen. Det kan vara allt från en klapp på axeln eller ett utmanande mål till utbildningar och kurser. Något som har visat sig bland anställda och människor som letar anställning är att kompetensutveckling värderas högt på arbetsplatser, eftersom det indikerar på att företaget vill sina anställda väl genom motivation och utveckling – vilket i sin tur ger en känsla av att vara på väg någonstans.

Bra ledarskap genererar nöjda medarbetare

Pressmeddelande juli 7, 2016
Wordpic6 Vi kan i dagens samhälle se att det existerar många olika slags ledare samt ledarskapsstilar. De flesta av oss har någon gång upplevt ledare som varit fantastiska på ett eller annat sätt, men minst lika många har förmodligen också fått erfara dåliga ledare – något vi gärna hade kunnat vara utan.

Skapa trygghet i arbetslivet med kompetensutveckling

Pressmeddelande juni 21, 2016
FrågorTillDamen ny logga Utökad kompetens gör både dig själv och din arbetsplats konkurrenskraftig