PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/sj%C3%A4lvrensande-19890

Pressmeddelanden


SURF EXIT – ett nytt vattenlås för golvbrunnar

Pressmeddelande januari 6, 2021
Surf Exit vattenlås vinylavlopp Surf Exit – ny patenterad uppfinning löser med hjälp av ett lodrätt delat mellanled problemet med hår som fastnar i vattenlåset