PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/positiv-8512

Pressmeddelanden


Öka motivationen genom att satsa på kompetensutveckling!

Pressmeddelande augusti 15, 2016
Mailpic 3 Motivation är centralt för de flesta av oss, både privat och på arbetet, men ofta behöver vi någon form av motivationshöjare på arbetsplatsen. Det kan vara allt från en klapp på axeln eller ett utmanande mål till utbildningar och kurser. Något som har visat sig bland anställda och människor som letar anställning är att kompetensutveckling värderas högt på arbetsplatser, eftersom det indikerar på att företaget vill sina anställda väl genom motivation och utveckling – vilket i sin tur ger en känsla av att vara på väg någonstans.