PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/personalutveckling-2813

Pressmeddelanden


Personalutveckling bidrar till verksamhetseffektivisering

Pressmeddelande november 4, 2016
Pic 5 Personalutveckling är baserat på behovet av att följa upp utvecklingen av anställdas kunskaper och kompetenser under hela arbetslivet och är utformad utifrån verksamhetens behov av att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Personalutveckling är därmed avgörande för verksamhetens förmåga att behålla värdefulla nyckelpersoner.

Personalutveckling

Pressmeddelande oktober 1, 2014
400 05685934a Att prioritera personalutveckling bidrar till organisationers effektivitet, eftersom att det säkerställer att personalen besitter de kompetenser som krävs för att att kunna lösa arbetsuppgifterna och därmed att organisationens mål uppnås.