PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/konkurrenskraftig-3562

Pressmeddelanden


De moderna företagen satsar på flexibilitet och kompetensutveckling

Pressmeddelande oktober 3, 2016
Sverige har utvecklats till ett kunskapssamhälle som i högre grad fokuserar på medarbetarförhållanden. I samband med det här har det fokuserats mera på utveckling av både företag och deras medarbetare, vilket bland annat sätter de anställda och deras kunskaper i centrum.

LEAN skapar tillväxt och arbetsglädje

Pressmeddelande september 14, 2016
Wordpic3 Under de senaste 30 åren har de japanska ledningstraditionerna fått allt större utrymme inom organisationsledning och ledarskap. Det kan ses som ett direkt uttryck för ett allt mer globaliserat samhälle och en internationell marknad. Det är en vanlig missuppfattning att implementering av LEAN-principerna innebär våldsamma nedskärningar och besparingar, utan LEAN handlar om utveckling och bör istället betraktas som ett verktyg för att bibehålla personal och utnyttja resurser på ett lämpligare sätt.

Skicka fler medarbetare på vidareutbildning samtidigt!

Pressmeddelande januari 22, 2016
Billede fire mennesker gående Att utbildas tillsammans med kollegorna skapar snabbare resultat för verksamheterna

Vi har ett gemensamt ansvar om att bevara konkurrenskraften bland svenska företag

Pressmeddelande september 16, 2015
GruppHarMöteStårUpp ljusbakgrund Sveriges företag måste vara skarpa och våga förnya sig. Vi har alla ett ansvar om vi ska fortsätta vara med i kampen om de globala avtalen.