PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/konflikter-9744

Pressmeddelanden


Oeniga medarbetare, bra eller dåligt?

Pressmeddelande januari 30, 2017
Header 40 Oenigheter förekommer på det flesta arbetsplatser och går in princip inte att undvika. En ledare lägger ca 13% av sin arbetstid på att just lösa konflikter vilket motsvarar den tid vi lägger på semester under ett år. Även om begreppet konflikt kommer med en negativ laddning kan det även bidra till mycket positivt på arbetsplatsen, exempelvis tyder oenigheter kollegor sinsemellan på engagemang till sitt arbete. Hur konflikten påverkar din organisation beror dock helt på hur konflikten hanteras.