PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/gdpr-5098

Pressmeddelanden


EU:s nya dataskyddslag utmanar europeiska bolag och organisationer

Pressmeddelande januari 23, 2015
Jesper Zerlang medres Köpenhamn: 22 januari 2015 – Bolag och organisationer genom hela EU står inför stora utmaningar när det gäller hantering av personuppgifter, då Europarådet förväntas godkänna förordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR, som omsätts automatiskt till nationell lagstiftning, introducerar dramatiska förändringar i fråga om hur personuppgifter får samlas in, lagras, göras åtkomlig och användas samt hur företag måste agera i händelse av dataintrång.