PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/framg%C3%A5ngsrik-3373

Pressmeddelanden


LEAN skapar tillväxt och arbetsglädje

Pressmeddelande september 14, 2016
Wordpic3 Under de senaste 30 åren har de japanska ledningstraditionerna fått allt större utrymme inom organisationsledning och ledarskap. Det kan ses som ett direkt uttryck för ett allt mer globaliserat samhälle och en internationell marknad. Det är en vanlig missuppfattning att implementering av LEAN-principerna innebär våldsamma nedskärningar och besparingar, utan LEAN handlar om utveckling och bör istället betraktas som ett verktyg för att bibehålla personal och utnyttja resurser på ett lämpligare sätt.