PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/construction-67

Pressmeddelanden


JUUL | FROST Arkitekter bakom stort bostadsprojekt i Malmö

Pressmeddelande februari 11, 2013
Kvarteret Sjöjungfrun består av 187 bostäder som uppförs av Midroc för MKB Fastighets AB, Malmös kommunala bostadsbolag, med en portfölj på över 22 000 hyresbostäder. JUUL | FROST Arkitekter är arkitekter på bostadsprojektet och fortsätter därmed sitt arbete i Malmö.

JUUL | FROST Arkitekter öppnar i Sverige

Pressmeddelande juli 2, 2012
Danska JUUL | FROST Arkitekter öppnar JFA Studio och upprättar samtidigt ett svenskt aktiebolag. Målet är att stärka kontorets närvaro i Sverige där man i dagsläget har uppdrag inom campusutveckling, planering, stadsutveckling och byggprojekt som totalt utgör ca 90 000 m².

JUUL | FROST Arkitekter lancerar nytt bostadskoncept

Pressmeddelande juni 12, 2012
JUUL | FROST Arkitekter har utvecklat S | M | L Konceptbostäder som ett nytt byggsystem för optimerade bostäder. De första projekten är under projektering och uppförs i Sverige och Norge.

Danskar bakom ny mötesplats i Malmö Hamn

Pressmeddelande maj 24, 2012
JUUL FROST MEC01 JUUL | FROST Arkitekter har stått för förverkligandet av Media Evolution City som är Malmös nya innovationsplattform för verksamheter i mediabranschen. Inflyttningen har påbörjats och fram till den officiella invigningen i juni kommer mediaverksamheterna att löpande inta sina nya lokaler.

Stadspotentialen vid etablering av lättbana i Odense

Pressmeddelande mars 23, 2011
JUUL | FROST Arkitekter har utarbetat föranalysen av stadspotentialen i förbindelse med Odenses kommande lättbaneprojekt. Odense är Danmarks tredje största stad och målet med uppgiften har varit att analysera hur lättbanan bidrar till att utveckla Odense till en levande och mångfaldig stad med fokus på stadslivet.

Danska arkitekter ger Oxie ett nytt ansikte

Pressmeddelande mars 5, 2010
OxieJFAKB JUUL | FROST Arkitekter ska rita och projektera 150 lägenheter vid Oxie Station i Oxie utanför Malmö. Bostäderna uppförs för Kristineberg Fastigheter AB och kommer att utgöra en integrerad del av den pågående revitaliseringen av Oxie.

Danskt arkitektkontor bakom hållbar utvecklingsstrategi för Hyllies nya struktur söderut

Pressmeddelande februari 22, 2010
JFAHYLLIE Malmö Stad har valt ut JUUL | FROST Arkitekter som ett av två arkitektkontor i det fortsatta arbetet med utvecklingen av stadsdelen Hyllies framtida expansion söderut. Hyllie ligger fyra kilometer från Öresundsbron och utvecklingsområdet har en samlad areal på 220 ha.

Danska linjer bakom nya bostäder i Malmö

Pressmeddelande april 1, 2009
NILS1 JUUL | FROST Arkitekter har vunnit en tävling om färdigställandet av kvarteret Nils i Malmö. Kontoret står bakom ca 100 bostäder som ska uppföras på en strategiskt viktig och utmanande plats, strax efter norra motorvägsinfarten, på vägen in mot stadens centrum.

Danskt arkitektkontor utvecklar Moving Media City i Malmö

Pressmeddelande mars 5, 2009
MMC1 JUUL | FROST Arkitekter har vunnit ett parallellupddrag om att gestalta och utveckla Moving Media City i Västra Hamnen i Malmö.

JUUL | FROST Arkitekter satsar på Öresundsregionen

Pressmeddelande februari 25, 2009
Varvsstaden JUUL | FROST Arkitekter är som enda arkitektkontor partner på Copenhagen Capacitys och Malmö Stads gemensamma Öresundsmonter på årets Mipim-mässa, den 10-13 mars i Cannes.

Dansk arkitekturoffensiv i Sverige

Pressmeddelande januari 23, 2009
MMC Mega Den 29:e januari arrangerar Danmarks Ambassad i Stockholm ett arkitekturevent där fyra danska arkitkektkontor presenterar sig för svenska politiker, byggherrar, utvecklare och fackpress.

Framtidens campusområden – en värld av mötesplatser

Pressmeddelande oktober 29, 2008
JUUL | FROST Arkitekter har genomfört den internationella undersökningen "Fremtidens Campusområder – fra den akademiske landsby til urban universitetshub". Undersökningen är framtagen för Universitets- og Bygningsstyrelsen i Danmark och är tänkt att inspirera arbetet med att vidareutveckla och framtidssäkra campusområden.