PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/bolig-478

Pressmeddelanden


Juul Frost Arkitekter skapar visioner för två nya bostadsområden i Malmö centrum

Pressmeddelande augusti 31, 2018
Aq-va-kul Två av Malmös mest centrala, men också outnyttjade områden på totalt 113.000kvm ska utvecklas till urbana, gröna och varierande hybrida stadsområden med både 1400 bostäder, näringsliv, förskolor och offentliga rekreativa stadsrum.