PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/biodisc-13022

Pressmeddelanden


Kingspan Klargester visar ett av de bästa minireningsverken på marknaden BioDisc BA-BD.

Pressmeddelande januari 17, 2017
BioDisc BA-BD är ett minireningsverk för boendemiljöer som inte är anslutna till de kommunala avloppsnäten till exempel bostäder och fritidshus, eller där septiktank inte uppfyller kraven. Kingspan Klargester är branschledande inom avloppslösningar. De har utvecklat ett brett utbud av prisvärda och tillförlitliga anläggningssystem som de erbjuder marknaden för uppsamling av avloppsvatten.