PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/tags/avloppsvatten-18054

Pressmeddelanden


Klargester BioFicient – En ny metod för hantering av avloppsrening

Pressmeddelande mars 28, 2019
BioFicient Minireningsverk Kingspan BioFicient-enheten är en ny metod för reningsverk utvecklad för avloppsrening för att hantera hushållsavfall i ett enkelt och kompakt system som omfattar tre behandlingszoner inom en "uni-tank"-design.