PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/vilken-typ-av-ledarstil-passar-din-organisation-22321

Vilken typ av ledarstil passar din organisation?

Pressmeddelande mars 7, 2016 Utveckla Probana Mål Möjligheter Ledarskapsstilar

Läs Probanas Mini MBA och ta reda på det!

Grupp människor klassrum bak

Det finns en mängd olika företag och organisationer som alla har olika strukturer och mål, riktar sig till olika kunder och intressenter, verkar i olika branscher och där förutsättningarna kan skilja sig avsevärt. Som ledare måste du vara medveten om hur det ser ut för just ditt företag eller organisation. Detta kan kräva olika ledarskapsstilar beroende på situation, men en gemensam faktor för alla ledare är att du som ledare måste vara trygg i dig själv eftersom det är du som bär ansvaret att föra verksamheten framåt. Så vilken ledarskapsstil passar dig bäst, både företags/organisations- och personlighetsmässigt? Nedan har vi listat några olika ledarskapsstilar.

Styrande ledarskap. Den här ledarskapsstilen uppfattas ofta som tydlig med rak kommunikation där fokus ligger på roller och regler. Att följa upp verksamhetens resultat har stor betydelse och med hjälp av att arbeta med strukturer och instruktioner vill den här ledaren att effekten blir mer produktiva medarbetare.

Karismatiskt ledarskap. En karismatisk ledare får ofta många trogna följeslagare genom sina inspirerande framföranden och tal. Är målinriktad som person och ser det hellre som en chans än en risk om det ges möjlighet att uppnå sina mål.

Transformativt ledarskap. Den här ledarskapsstilen sätter själva verksamheten och hur den på bästa sätt skapar resultat i centrum. I ett transformativt ledarskap ställer ledaren höga krav på sig själv, sina medarbetare och resultat. Många uppfattar den transformativa ledaren som en visionär med bra självförtroende och detta på grund av att den här ledarskapsstilen är duktig på att förmedla mål, råda och coacha sina medarbetare.

Situationsanpassat ledarskap. Ett situationsanpassat ledarskap är precis vad det låter som, en ledarskapsstil som ser olika ut beroende på situation. Det innebär att olika ledarskapsstilar är bättre för olika situationer istället för att hålla fast vid en typ av ledarskapsstil hela tiden. En situationsanpassad ledare är flexibel och kan ändra ledarskapsstil om en situation förändras och kräver en annan typ av ledare.

Med Probana Business School´s Mini MBA får du mer djupgående kunskap om de olika ledarskapsstilarna och hur du på bästa sätt kan dra fördel av dessa i just din organisation. Vill du lära dig mer om hur du kan förbättra och utveckla ditt ledarskap inom ert företag så är du varmt välkommen att kontakta Probana Business School för mer information. Vi tar gärna emot samtal per telefon nr. +46 (0) 8 50 25 66 76, per mail: probana@probana.se eller besök vår hemsida: www.probana.se.

Ämnen


Utveckla Probana Mål Möjligheter Ledarskapsstilar