PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/vilken-ledarskapsstil-%C3%A4r-din-stil-21737

Vilken ledarskapsstil är din stil!

Pressmeddelande oktober 5, 2015 Anpassningsbar Ledarambitioner

Situationsanpassad, demokratisk, auktoritär eller transaktionell?

Ac7503e5 3aef 4754 a4e3 cff5b96f71b0 large

I dagens arbetsliv diskuterar man flitigt olika ledarskapsstilar. Det bästa är om man kan anpassa sin ledarskapsstil beroende på vilken situation man är i och utefter behovet som medarbetarna har. Själva tankesättet att som ledare anpassa sig efter medarbetarnas personliga förutsättningar och bakgrund tillhör den så kallade situationsanpassade ledarskapsstilen. Men för att kunna anpassa sin ledarskapsstil överhuvudtaget, är kunskap om de olika stilarna nödvändiga.

Kunskap får man genom erfarenheter och personlig utveckling genom vidareutbildning men detta kräver tid. Det finns därför en stor fördel med Probanas Mini MBA, eftersom den är anpassad efter en hektisk vardag då den bygger på e-learning och frivilliga kursdagar.

Idag är det den demokratiska ledarskapsstilen som är mest populär. Till skillnad från en mer auktoritär ledarskapsstil så fokuserar den demokratiska stilen på att lära känna sina medarbetare och deras individuella styrkor och svagheter, så att hon eller han kan hjälpa de på vägen med att utvecklas inom sina roller. Den demokratiska ledarskapsstilen är betydligt mer lyhörd och inkluderande. Denna ledare tar inga beslut baserat endast på sina egna värderingar och åsikter utan involverar gruppen så att man gemensamt fattar besluten.

Den auktoritära ledarskapsstilen var mer dominerande förr. Den kännetecknas av att ledaren är just mer dominerande och vill ta de flesta beslut själva. Ledaren inkluderar inte övriga medarbetare eller är särskilt frikostig med information, utan ser sina medarbetare mer som ett redskap som man ska delegera uppgifter till och beordra vad som ska göras. Ledarskapsstilen stärker varken gruppandan eller bidrar till positiv och utvecklande arbetsmiljö.

Sedan finns det den transaktionella ledarskapsstilen som anammar ett slags belöningssystem. Om man  arbetat hårt eller genomfört något bra så ska man kunna få ersättning i form av bonus, löneförhöjning eller andra förmåner. Detta innebär att ledaren i sig måste vara duktig på att fördela belöningarna och hålla t.ex. lönebudgeten samtidigt som att se till så att medarbetaren blir nöjd och känner sig uppskattad.

Om du är intresserad av att veta mer om Probana Business School och vår Mini MBA så kontakta oss per mail, [email protected] eller på nr. +46 (0) 8 50 25 66 76.  

Ämnen


Anpassningsbar Ledarambitioner