PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/vi-har-ett-gemensamt-ansvar-om-att-bevara-konkurrenskraften-bland-svenska-f%C3%B6retag-21649

Vi har ett gemensamt ansvar om att bevara konkurrenskraften bland svenska företag

Pressmeddelande september 16, 2015 MiniMBA Konkurrenskraftig Vidareutbildning Företagsutveckling Ambitioner Framtidsutveckling Global kokurrens Ansvarstagande

Sveriges företag måste vara skarpa och våga förnya sig. Vi har alla ett ansvar om vi ska fortsätta vara med i kampen om de globala avtalen.

GruppHarMöteStårUpp ljusbakgrund

Inom den globala scenen blir konkurrensen allt hårdare. Det är inte längre bara företag sinsemellan vi svenskar konkurrerar mot, utan det är hela världen. Utvecklingen går snabbt framåt, inte minst på grund av ny teknik som med kort varsel ersätter den gamla. Ta 3D som exempel, som är en del av den nya tekniken och som redan idag bidrar till att ändra stora affärsområden. Inom en nära framtid kommer vi med största sannolikhet se att tekniken helt och hållet eller delvis, ersätter produktionsmetoder och hela affärsområden som idag hanteras av mer traditionella företag. Om inte företagen har möjlighet att anpassa sig kommer framtiden att överlista dem. Vad som krävs är nytänkande och en förmåga att anpassa sig i snabb takt. Framtidsplaner som företagen utvecklat kommer ersättas av snabba beslut från chefer och medarbetare som har en förmåga att navigera i en internationell affärsmiljö kännetecknad av konstanta förändringar. 

Nya tiderna kräver nya kunskaper. Det är väldigt få mogna och ambitiösa människor som idag har tid att engagera sig i en vidareutbildning men det är extremt viktigt för att vi gemensamt ska kunna bidra med tillväxt, innovation och utveckling. Detta är fokusområden som vi i Sverige måste behärska i ett globalt sammanhang för att upprätthålla och bygga exakt det samhälle vi själva önskar att leva i och föra vidare till kommande generationer

Vidareutbildning handlar också om att attrahera nya- och behålla sina medarbetare. Ny kunskap, ny inspiration och nya verktyg är nödvändiga för att kunna bygga upp en karriär. Därför är önskan om att vidareutbilda sig idag ett växande behov för medarbetare tillsammans med löner, bonusar och flexibla arbetstider. Det är därför både klokt och lönsamt att investera i att vidareutbilda sin personal. Det är en god investering eftersom det bidrar till att behålla sina anställda som man annars kan riskera söker sig till företagets konkurrenter. Det är en lönsam investering, eftersom de anställda med hjälp av nya insikter, nya verktyg och ny motivation kan bidra till att vidareutveckla företaget och öka omsättningen.  

Läs mer om Probana Business School,här

Ämnen


MiniMBA Konkurrenskraftig Vidareutbildning Företagsutveckling Ambitioner Framtidsutveckling Global kokurrens Ansvarstagande