PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/verkligheten-%C3%A4r-att-uber-%C3%A4r-mer-v%C3%A4rt-%C3%A4n-ericsson-21670

Verkligheten är att Uber är mer värt än Ericsson.

Pressmeddelande september 23, 2015 Framtidsutveckling Framtissäkra ditt ledarskap Personlig utveckling Mini MBA Företagsutveckling Ansvarsfull ledare

Framtiden är här.

SE image 3

Framtiden är global, digital och oförutsägbar. Vem hade för några år sedan trott, att ett privat taxibolag som Uber skulle bli mer värt än företag i samma storlek som Ericsson? Det krävs insikt för att kunna utnyttja de möjligheter som uppstår och det krävs talang att omfamna förändringar.

Världen har blivit mindre och medarbetarna klokare. För att få möjligheten att omfamna framtiden och uppnå framgång, måste organisationerna inte bara främja medarbetarnas kompetenser och fackkunskaper, men i hög grad även deras passion och initiativ. För det är medarbetarnas initiativ som skapar framtidens innovativa lösningar och det vi i Sverige ska leva av. Ledarna måste därför bygga upp organisationer som främjar medarbetarnas intelligenta, självständiga och kreativa initiativ och beteende.

Kunskapsutveckling

Ett bra ledarskap är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta att skapa tillväxt och utveckla arbetsplatser i Sverige. Ledarna måste utmana sina arbetsrutiner för vi är i behov av ledare som kan samarbeta och detta kräver starka kompetenser i kommunikation, människosyn och förståelse för förändringar.

Organisationer måste utveckla samarbetet och dela med sig av kunskap, därför måste ledarna lära sig att släppa kontrollen och istället utveckla självledande medarbetare. Framtiden är här och för att man ska lyckas dra nytta av den på rätt sätt, måste företagen agera snabbt när det kommer till att utveckla kompetenser och kunskap.

Ambitiösa och flexibla vidareutbildningar för ledare efterfrågas av företagen som aldrig förr, speciellt bland de som önskar att generera tillväxt genom alla delar inom företaget. Det är avgörande att svenska ledare och medarbetare förbereds inför framtidens globala och oförutsägbara marknadsplats. Det kan man endast bli genom en hög kunskapsnivå och en ambitiös vidareutbildning. Läs mer på probana.se.

Kunskap för alla

Genom de senaste 5 åren har Probana utbildat fler än 6.500 ledare genom att läsa vår internationella Mini MBA. Det är vårt mål att bidra till att Sveriges företag är bland de främsta när det gäller utveckling och vidareutbildning av ledare.

Personer som, t.ex. den självlärda direktören som inte har tillbringat lång tid vid skolbänken som ung och heller inte kan föreställa sig att göra det som vuxen, eller den 38-åriga säljaren som inte ser värdet i att spendera tid med yngre studerande utan några arbetslivserfarenheter, eller den upptagna ledaren som helt enkelt inte kan spendera 15-20 timmar i veckan under två år som en generell MBA kräver- ser man aldrig på de traditionella, tidskrävande och teoritunga studierna. Det är däremot många av de på vår Mini MBA.

Kloka huvuden efterlyses

Samhället och näringslivet vill ha välutbildade ledare med kunskaper som är uppdaterade och företagen vill få så mycket som möjligt ut av pengarna de investerar. Ledarna efterfrågar moderna och tidsaktuella undervisningar på en hög nivå och med den rätta kombinationen av teori och erfarenhet. De önskar kunskap som är värdeskapande och som omedelbart kan användas i praktiken samt under hela utbildningsförloppet. Det får de som går en Mini MBA.

Önskar du också att uppdatera dina kunskaper och bli den bästa ledaren du överhuvudtaget kan bli? Läs mer om vad en Mini MBA innebär och vilka kunskaper den kan ge dig, på probana.se

Ämnen


Framtidsutveckling Framtissäkra ditt ledarskap Personlig utveckling Mini MBA Företagsutveckling Ansvarsfull ledare