PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/varf%C3%B6r-ska-man-ens-vidareutbilda-sig-21858

Varför ska man ens vidareutbilda sig?

Pressmeddelande november 2, 2015 Vidareutbildning Ledarskapsutbildning Företagsutveckling Verktyg Kompetensutveckling MiniMBA Personalansvarig Personlig utveckling

För att uppnå ens fulla potential som ledare så behöver man kunskap och tillgång till de rätta verktygen.

SE image 2

Snabbare, mer effektiv och innovativ, är vad som förväntas- och präglar dagens arbetsmarknad. Allt ska gå snabbare men samtidigt resultera i mer, dels på den enskilda arbetsplatsen men även företag och länder emellan. Vi ska alla få mest ut av den tid vi investerar. Geografiska gränser utgör inte längre ett hinder och tillsammans med IT-revolutionen har pressen på att möta de krav och villkor som samhället ställer ökat ännu mer. Den hårda konkurrensen kräver att företag och organisationer ligger ett steg före, är mer innovativa och har redskapen till att kunna hantera snabba förändringar.

Ledare och chefer står inför en stor utmaning i dagens digitaliserade samhälle där flexibilitet och anpassningsförmåga, är något som kommer bli en förutsättning för alla inom en ledarroll. Men för att som ledare, uppnå ens fulla potential så hjälper det inte endast att vara en god kommunikatör. Man behöver även kunskap och verktyg att implementera i det dagliga arbetet. Det är därför viktigt, att i rollen som chef utvecklas genom att uppdatera sina kunskaper och introduceras för nya, för att kunna vara en motiverande ledare som även kan rikta sin fokus på framtidsfrågor och strategi.

Att ta sig an en ledarskapsutbildning kräver både tid och pengar. Svenska företag vill inte vara utan sina ledare veckovis för att de ska på kurs. Därför är det viktigt att välja rätt utbildning med hänsyn till många olika faktorer, som tid, arbetsgivare och hur din personliga vardag ser ut. Upplägget på själva utbildningen måste vara hållbar tidsmässigt och i längden, för att man ska lyckas genomföra utbildningen. Därför är det viktigt att använda sin- och teamets tid så effektivt som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten.

Probana Business School erbjuder en Mini MBA som riktar sig till ledare som vill vidareutvecklas i sina roller samtidigt som de har möjlighet att arbeta 100%, värna om sina medarbetare, sin familj och fritidsintressen.

För mer information, kontakta oss på [email protected] eller per telefon nr. +46 (0) 8 50  25 66 76.

Ämnen


Vidareutbildning Ledarskapsutbildning Företagsutveckling Verktyg Kompetensutveckling MiniMBA Personalansvarig Personlig utveckling