PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/varf%C3%B6r-anv%C3%A4nda-coachning-i-n%C3%A4ringslivet-16087

Varför använda coachning i näringslivet?

Pressmeddelande juli 3, 2013 Education

Den konstanta, snabba förändringen i näringslivet skapar ofta en form av slinky effect bland företagsledare. Denna effekt är uppkallad efter den kända trappfjädern som när den blir sträckt för långt, mister sin effekt. I näringslivet uppstår effekten när förändringarna sker snabbare än den integrerade inlärningen.

Logo til pressemeddelelser

När den existerande kunskapen och know-how inte längre räcker till blir det omöjligt för en ledare att nå sina strategiska mål. Coachning påverkar inlärningsprocessen hos den enskilde medarbetaren och gör det därmed lättare att uppnå dagliga mål och klara av de utmaningar som uppstår till följd av en ständig förändring. Coachning har således en positiv effekt både på den personliga utvecklingen och verksamhetens slutresultat.

Det krävs styrka, handling och kompetens för att vara en framgångsrik ledare, men en skicklig coach använder först och främst sina känslor, sin empati och sin interaktion. Coachning handlar om att utveckla egna och andras resurser genom observation och feedback; att reflektera och motivera sina medarbetare till att prestera.

Coach-utbildningen hos PROBANA är baserad på e-learning, men kombineras med kursdagar efter varje genomförd modul samt en avslutande examen. Utbildningen bygger på de mest centrala områdena och färdigheterna innanför coachning, motivation, kommunikation, språktekniker, aktivt lyssnande och feedback. Undervisningen ligger på en hög kvalificerad nivå och ger deltagarna kunskap, inspiration och effektiva metoder till att omsätta yrkespsykologisk teori till praktik.

Utbildningens mål är att ge deltagarna ny kunskap om, och förståelse för, de psykologiska processer som utvecklar organisationen, medarbetarna och ledaren som coach. Läs mer om PROBANAs Coach-utbildninghär. www.probana.se

Ämnen


Education