PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/vad-kommer-kr%C3%A4vas-av-framtidens-ledare-21509

Vad kommer krävas av framtidens ledare?

Pressmeddelande augusti 10, 2015

Mini MBA - Probana Business School - Stockholm, Göteborg och Malmö

GruppHänder

I takt med digitaliseringen som bland annat bidragit till förändrade affärsmodeller och en delvis effektiviserat arbetsprocess, så har rollen som chef skiftat innebörd och har kommit att handla mer om att leda än att styra.  

Utveckla ditt ledarskap och få de verktyg och kunskaper som krävs för att du ska kunna utveckla din organisation med Probanas mini MBA. Utbildningen sätter undervisningen i fokus på de processer som observerats i kursdeltagarnas verksamheter, samt vilka möjligheter och metoder de kan använda sig av för att påverka och optimera processerna till förmån för verksamhetens utveckling.

Utbildningen ger möjlighet att etablera ett nätverk med ledare på högsta nivå i ledande privata och offentliga verksamheter. I varje modul arrangeras en kursdag inklusive en workshop som tillsammans sträcker sig över en hel dag. Här finns möjligheten att få personlig coaching av en rad toppledare, lärare från Mastersutbildningarna och professionella företagspsykologer. Läs mer om våra sammarbetspartners här