PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/vad-inneb%C3%A4r-leddarollen-21666

Vad innebär leddarollen?

Pressmeddelande september 21, 2015 Teambuilding Ansvarstagande Personalansvar

Ledarskap är ett ytterst aktuellt och populärt ämne, speciellt med tanke på dagens konkurrenskraft inom den globala marknaden. Vi har samlat några viktiga punkter som man kan begrunda om man finner ämnet ledarskap intressant, kanske ser sig själv i en ledarroll i framtiden, eller helt enkelt vill vidareutveckla sitt ledarskap.

50254b13 f5a8 4954 ad3c bf38bf686f7c large

Respektingivande auktoritet.

Det viktigaste för en äkta ledare är att förtjäna respekt av sin omgivning, inte att bli omtyckt av alla. Nyckeln till att förtjäna respekt, få förtroende och lojalitet beror inte på den valda ledarskapsstilen utan snarare på hur man är som person och därmed de relationer man lyckas skapa med medarbetarna i sitt team.

Inspirera medarbetarna att röra sig uppåt och framåt.

Istället för att känna sig hotad, blir en framgångsrik ledare uppriktigt stolt och glad när medarbetarna lyckas med någonting stort. Han eller hon bryr sig lika mycket om resultaten som själva processen och brinner för att inspirera och vägleda. Att leda genom att beordra är sällan en framgångsrik metod i längden. För att kunna skapa ett inspirerande, lojalt och produktivt team som är kapabla till att uppnå högt uppsatta mål, måste man som ledare släppa tanken på att man ska veta absolut allting och att ledarskap innebär att berätta exakt vad alla andra ska göra. Om man släpper kontrollen skapar man utrymme för alla medarbetare att vara innovativa och bli mer engagerade. Framgångsrika ledare ska kunna se exakt vad varje deltagare, både den enskilda och i grupp, kan bidra med. Stötta dina medarbetare att vara aktiva och undvik hinder genom att ge konstruktiv feedback och uppmärksamma individuella framsteg.

Om ett företag inte utvecklas, så har det heller ingen framtid.

Som ledare måste man försöka skapa en företagskultur som har förmågan att anpassa sig till en marknad och ekonomi som är under konstant förändring. Man måste komma ihåg att lägga ner tid på att förbereda teamet att prestera sitt bästa, även under osäkra tider med instabilitet och kris. Involvera så många medarbetare som möjligt, kommunicera och försök se till de enskilda individernas behov och utifrån det sätta upp flera korta mål längs vägen. Kom ihåg att alltid avsluta pågående processer innan man tar sig an nya. Uppmuntran, målmedvetenhet och envishet måste gå hand i hand för att kontinuerlig lyckas ligga på hög nivå.   

Genomför förändringar på rätt sätt.

Förstärk effekten av en framgångsrik förändring genom att till exempel utöka ansvarsområdet för utvalda medarbetare så att de förstår att förändringar även kan innebära en karriärlyft. För övrigt kräver förändringar inom ett företag noggrann planering och att man konsulterar och involverar människorna som kommer påverkas av dem. Om man påtvingar människor förändringar, uppstår det med största sannolikhet problem. Förändringarna måste vara realistiska och man bör därför som ledare och företag ställa sig några frågor innan man påbörjar en förändring. Vad vill man uppnå med det, vem påverkas av den och hur kommer de reagera? Hur mycket av förändringen kan man uppnå själv och vilka delar behöver man hjälp med utifrån? Förändringar kan vara oroväckande, därför måste ledningen skapa en lugn och trygg miljö, detta gör man genom att vara tydlig, ärlig och kommunicera så att det hörs inom alla avdelningar i företaget.  

Inkludera medarbetarna.

Det kommer uppstå problem så fort ett företag försöker genomföra nya saker eller ändringar. Genom att göra medarbetarna delaktiga och tidigt öppna upp för en diskussion, kan man göra processen mer effektiv både tidsmässigt och ekonomiskt. Förändringar inom ett företag kan vara väldigt smärtsamma och om man hanterar de på fel sätt kommer de bästa personerna försvinna i processen. Försök att kombinera de rätta människorna med den rätta blandningen av olika expertområden och kunskaper på olika nivåer.

Till sist dröm stort och få saker och ting gjorda samtidigt.

Vill du veta mer om Probana Business School och vår Mini MBA, besök www.probana.se eller kontakta oss på [email protected] eller per telefon nr. +46 (0) 8 50 25 66 76 så berättar vi mer.  

Ämnen


Teambuilding Ansvarstagande Personalansvar