PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/vad-inneb%C3%A4r-ledarrollen-i-dagens-samh%C3%A4lle-22944

Vad innebär ledarrollen i dagens samhälle?

Pressmeddelande september 20, 2016 Mini MBA Kommunikation Ledare Förändringsledning Utveckling Medarbetare Konkurrens Probana Utbildning Ledarskap Inspirerande Mål Vidareutbildning Förändring

Ledarskap är ett ytterst aktuellt och populärt ämne, speciellt med tanke på dagens konkurrenspräglade globala marknad. Vi har samlat några viktiga punkter som du kan begrunda om du tycker ledarskap är intressant, kanske ser dig själv i en ledarroll i framtiden eller helt enkelt vill vidareutveckla ditt ledarskap.

Mailpic 1
Respektingivande auktoritet
Det viktigaste för en ledare är att förtjäna respekt av sin omgivning och inte att bli omtyckt av alla. Nyckeln till att förtjäna respekt, skapa förtroende och lojalitet beror inte på den valda ledarskapsstilen utan snarare på hur ledaren är som person. Detta påverkar stort hur ledaren lyckas uppnå bra relationer med sina medarbetare/sitt team.
 
Inspirera medarbetarna att röra sig uppåt och framåt
Istället för att känna sig hotad, blir en bra ledare uppriktigt stolt och glad när medarbetarna lyckas med någonting stort. Hen bryr sig lika mycket om resultaten som själva processen och brinner för att inspirera samt vägleda. Att leda genom att beordra är i längden sällan en framgångsrik metod. För att kunna skapa ett inspirerande, lojalt och produktivt team som är kapabla till att uppnå högt uppsatta mål, måste ledaren släppa tanken på hen ska veta absolut allting. Genom att släppa på kontrollen ges det utrymme för alla medarbetare att vara innovativa och bli mer engagerade. En bra ledare ska kunna se exakt vad varje deltagare, enskilt och i grupp, kan bidra med. Stötta dina medarbetare att vara aktiva och undvik hinder genom att ge konstruktiv feedback och uppmärksamma individuella framsteg.
 
Ingen framtid utan utveckling
Dagens ledare bör försöka skapa en företagskultur som har förmågan att anpassa sig till en marknad och ekonomi som är under konstant förändring. Involvera så många medarbetare som möjligt, kommunicera samt försök se till de enskilda individernas behov och utifrån det sätta upp flera mindre mål längs vägen. Kom ihåg att alltid avsluta pågående processer innan det är dags att ta sig an nya. Genom att uppmuntra medarbetarna till utveckling kommer de generera bättre och starkare kompetens för den enskilda individen men också bättre förutsättningar för företaget.
 
Genomför förändringar på rätt sätt
Förstärk effekten av en framgångsrik förändring genom att till exempel utöka ansvarsområdet för utvalda medarbetare så att de förstår att förändringar även kan innebära ett karriärslyft. Genom förändringar uppstår det många gånger förvirring, osäkerhet och problem – och de kan vara väldigt smärtsamma om de hanteras på fel vilket kommer påverka medarbetarna negativt. Det är därför viktigt att skapa en lugn och trygg miljö, detta gör man genom att vara tydlig, ärlig och kommunicera så att det hörs inom alla avdelningar i företaget. Förändringar inom ett företag kräver därmed noggrann planering samt att försöka att se till att rätt kompetens är på rätt plats för bästa möjliga effekt.

Vill du veta mer om Probana Business School och vår Mini MBA - ledarskapsutbildning? Besök gärna vår hemsida www.probana.se för mer information.

Ämnen


Mini MBA Kommunikation Ledare Förändringsledning Utveckling Medarbetare Konkurrens Probana Utbildning Ledarskap Inspirerande Mål Vidareutbildning Förändring