PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/utveckla-beteenden-som-skapar-motiverade-medarbetare-genom-ditt-ledarskap-20105

Utveckla beteenden som skapar motiverade medarbetare genom ditt ledarskap.

Pressmeddelande april 14, 2015 Föreläsning Organisation Företag Probana Utbildning Motivation Utveckling Ledarskap

Mini MBA ledarskapsutbildning ger dig möjligheten att skapa bättre resultat och nå dina mål. Det är en erkänd inlärningsprocess som utmanar och stöttar dig i din utveckling som ledare under hela utbildningsförloppet.

SE image 1

Mini MBA'en är baserad på E-learning och kombineras med frivilliga kursdagar i Stockholm, Malmö eller Göteborg efter varje genomförd modul. Utbildningen avslutas med en examination. Kursdagarna är frivilliga och uteblivet deltagande kommer inte att påverka den slutgiltiga bedömningen. Hela utbildningen är på svenska och vi har äran att samarbeta med kända ansikten från det svenska näringslivet på kursdagarna. 

Utbildningen är till för dig som önskar en större insikt i de mest väsentliga managementområdena, däribland strategi, organisation, management information system (MIS) och marknadsförståelse - samtidigt som du lär dig att behärska och integrera dessa kunskaper i din vardag. Se www.probana.se

Ämnen


Föreläsning Organisation Företag Probana Utbildning Motivation Utveckling Ledarskap