PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/utnyttja-utbildningsbudgeten-optimalt-16069

Utnyttja utbildningsbudgeten optimalt

Pressmeddelande juli 1, 2013 Education

De flesta som har en någorlunda ekonomisk insikt och en grundförståelse för HR, vet att en verksamhets utbildningsbudget inte ska slösas bort på enskilda personer, som med höga deltagaravgifter minskar möjligheten för andra medarbetare att bli vidareutbildade.

Logo til pressemeddelelser

Som HR-ansvarig kan det vara svårt att hitta rätt i djungeln av vidareutbildning. Det finns många utbildningar på marknaden och många olika faktorer som spelar in när en av dem ska väljas. Vidare finns det många olika åsikter om hur den ideala utbildningen ska se ut.

Den teknologiska utvecklingen har ändrat det traditionella sättet att studera på. De personer i näringslivet som väljer att utvecklas på det traditionella sättet med fysisk inlärning kämpar i allt högre grad med att organisera sin tid. Med denna inlärningsmetod är dagen nämligen inte slut när arbetstimmarna är avklarade, vilket försvårar kombinerandet av studier, arbete och privatliv. Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att många ledare därför allt oftare väljer ett mer flexibelt och dynamiskt sätt att utveckla sig på.

Metoden är i kraftig växt och heter Blended Learning och innebär en kombination av e-learning och kursdagar. Kursdagarna hos PROBANA Business School är utvecklade i samarbete med några av Danmarks mest erkända föreläsare, teoretiker och praktiker, vilket ger deltagarna det optimala utbytet. Att några av landets skarpaste hjärnor tillknyts dessa kursdagar gör utbildningsmetoden och utbildningarna oerhört attraktiva för de personer i näringslivet som önskar att utbilda sig och ta nästa steg i karriären.

De senaste åren har PROBANA levererat ledar-, kommunikations- och psykologiutbildningar till många av Danmarks mest framträdande chefer, direktörer och ledare. Landets 250 största privata och offentliga verksamheter har i många år skickat deras framgångsrika personal på utvecklingskurser hos PROBANA Business School.

Efter PROBANAs stora framgång på den danska marknaden erbjuds nu även svenska ledare samma möjlighet att utvecklas karriärsmässigt och därmed skapa värde till verksamheten. I augusti startar PROBANAs erkända Mini MBA i Stockholm.

För mer information om denna Mini MBA-utbildning kan du läsa mer på PROBANAs hemsida och Facebook eller kontakta företaget direkt på +45 45 76 58 58.

Ämnen


Education