PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/undvik-missf%C3%B6rst%C3%A5nd-och-ta-itu-med-grannarnas-ov%C3%A4sen-26598

Undvik missförstånd och ta itu med grannarnas oväsen

Pressmeddelande februari 16, 2021 Knudsen Kilen Buller Bullerproblem Grannarnas buller Byggbranschen Stegljud

Grannarnas buller och oväsen leder till svåra problem för många svenskar som bor i lägenheter. Men enligt en skandinavisk kiltillverkare är det varken dyrt eller svårt att komma till rätta med bullerproblemet.

När grannen ovanför övar danssteg, grannen vid sidan om har familjefest eller grannen nedanför flyttar sina möbler så vandrar bullret från lägenhet till lägenhet i landets flerbostadshus. En av fem lägenhetsinvånare besväras av grannbuller visar studier och forskning från Luleå tekniska universitet.

Den danska kiltillverkaren Knudsen Kilen möter dagligen problemet när de arbetar med sina uppdrag i flerbostadshus och nu vill företaget göra något åt det.

- Även om forskning upprepade gånger har visat att buller är skadligt för hälsan, finns det fortfarande många missförstånd som hindrar att man gör något åt grannbuller.Detta vill vi ändra på, säger Henrik Lund. Henrik är försäljningschef hos Knudsen Kilen som har huvudkontor i Danmark och levererar komponenter till byggbranschen i Norge och Sverige.

Stegljud är den största boven i vardagen

I en ny vitbok om grannbuller med namnet Nabostøj - en fælles udfordring (Grannbuller - en gemensam utmaning) undersöker antropologen Sandra Lori Petersen danskarnas förståelse av grannbuller. I denna ser man att många som bor i flerbostadshus felaktigt tror att grannarnas olåt beror uteslutande på utrymmesbrist eller bristande hänsyn från de andra som bor i byggnaden. Men så är inte fallet. I vitboken betonas det i stället att det är byggnadernas skick och strukturer som bär en stor del av skulden för hur illa bullret upplevs av invånarna i huset. Detta håller man med om hos Knudsen Kilen som också tar upp en annan viktig faktor:

– Vår erfarenhet är att man kan dra paralleller mellan problemen i de danska och svenska flerbostadshusen. Och precis som i Danmark bor alltför många svenskar i flerbostadshus, där ljudisoleringen inte fått tillräckligt stor prioritet vid utformningen och renoveringarna av dem. Bristande ljudisolering är särskilt problematiskt eftersom den viktigaste källan till bullerproblem och den mest besvärande i längden är faktiskt stegljud från grannar som går runt i sina lägenheter. Detta trots att de flesta lägenhetsinvånarna vill peka på luftburna ljud som musik, gräl och högljudda fester. Stegljud är en konstant källa till buller under hela dagen och alla dagar i veckan, säger Henrik Lund. Han tillägger:

Det är alltså inte ett problem som man kan lösa med ett samtal mellan grannarna. Ljudisolering i golv, tak och väggar bör därför vara en självklarhet i alla byggprojekt.Men det betyder givetvis också att man måste lösa missförstånden och aktivt använda befintlig kunskap om grannbuller i bygg- och renoveringsprojekt.

Det är inte dyrt - tvärtom!

Det finns gott om möjligheter att förbättra inomhusmiljön i svenska bostäder med ljudisolering, säger Henrik Lund och hänvisar till att många flerbostadshus ska renoveras under de kommande åren.

- Dessutom får vi inte glömma landets många bostadsrättsföreningar som sysslar med regelbundna renoveringar. För alla dessa projekt ligger det ett enormt värde att tänka in ljudisoleringslösning så snart projekten startar och budgeten planeras,säger Henrik Lund och utvecklar det med:

- Och här är vi kan passande nog punktera en annan missuppfattning: att ljudisolering är dyrt - för det är det inte. Tvärtom utgör ljudisolerande element en minimal extrakostnad jämfört med skillnaden som de gör för dem som bor i byggnaderna.

Som ett exempel pekar Henrik Lund på renoveringen av Margrethegården i Ringsted, där Knudsen Kilens ljudbrickor  användes för att halvera stegljud i byggnaden för en merkostnad på mindre än tre procent av hela golvläggningen.

Knudsen Kilenhar existerat sedan 1961 och tillverkar kilar, distansklossar och andra gjutna plastkomponenter åt den skandinaviska byggindustrin.www.knudsenkilen.dk/se

Kontakter


Ämnen


Knudsen Kilen Buller Bullerproblem Grannarnas buller Byggbranschen Stegljud