PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/trots-%C3%B6kat-fokus-p%C3%A5-arbetsmilj%C3%B6n-forts%C3%A4tter-den-psykiska-oh%C3%A4lsan-relaterat-till-arbete-i-sverige-att-%C3%B6ka-22148

Trots ökat fokus på arbetsmiljön fortsätter den psykiska ohälsan relaterat till arbete i Sverige att öka!

Pressmeddelande januari 28, 2016 Ansvarsfull ledare Arbetsmiljö Ansvarstagande Förbereda sig

Ny kunskap och vidareutveckling är nödvändigt för morgondagens ledare

MänStällerFrågorTillDamen

I dagens samhälle fokuserar vi generellt sett mer på medarbetarförhållanden än vad vi gjort tidigare. I förbindelse med detta har det fokuserats mera på utveckling av både företag och deras medarbetare, vilket bland annat sätter de anställda och deras kunskaper i centrum.

Trots den ökade uppmärksamheten på hur nödvändigt det är för företagen att kunna utveckla sina medarbetare och på att skapa en god arbetsmiljö, så ökar den psykiska ohälsan relaterat till arbete i Sverige. Detta indikerar att vi ännu har lång väg att gå innan de svenska företagen kan leva upp till de omtalade kraven om medarbetarorienterade ledarskapsformer.

Man kan säga att ju mer ett företag är beroende av utveckling desto mindre borde man försöka kontrollera medarbetarna på det mera traditionella sättet och desto större behov blir det av att motivera medarbetarna att utvecklas. Det är viktigt att svenska ledare lär sig att tänka i nya banor och samtidigt uppmuntra sina medarbetare att göra detsamma.

Med utgångspunkt i de krav och villkor som moderna ledare ställs inför, är det nödvändigt att svenska företag ger de anställda möjlighet att utvecklas. Det är nödvändig, även för företagen, så att de kan förnya sig och därmed förbli konkurrenskraftiga på marknaden.

För att denna utveckling ska bli verklighet så krävs det att svenska ledare och personalansvariga håller sig uppdaterade angående vad som präglar den svenska arbetsmarknaden. Ett sätt att göra detta på, är genom att vidareutveckla medarbetarnas ledarskapsmässiga kompetenser så att de motsvarar de krav som den moderna ledaren ställs inför.

Ämnen


Ansvarsfull ledare Arbetsmiljö Ansvarstagande Förbereda sig