PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/tr%C3%A5dl%C3%B6s-vikt-till-kran-och-bulldozer-med-tungt-v%C3%A4gande-f%C3%B6rdelar-5731

Trådlös vikt till kran och bulldozer - med tungt vägande fördelar…

Pressmeddelande augusti 13, 2008 IT

När högteknologiska företag gemensamt utvecklar innovativa lösningar till arbetslivet uppstår det nästan automatiskt en synergieffekt – till nytta och glädje för de involverade företagen och inte minst för de framtida användarna av de nya produkterna på marknaden.

Bluewave 1

Ett bra exempel på detta är Bluescale som är en trådlöst manövrerad accelerometer-våg till kranar och bulldozrar. Bluescale är utvecklat i samarbete mellan det svenska företaget Bluewave - en högt specialiserad leverantör av bl.a. Radio Frequency (RF) Systems, Subsystems samt RF Products och Psion Teklogix - marknadsledande global distributör av mobila datalösningar, trådlös dataöverföring och RFID.

- Principen i Bluescale förklaras lättast om vi exempelvis tar utgångspunkt i en lastbil med kran som monterats med Bluescale -utrustning, säger Afshin Fardi från Bluewave. - Bluescale-lösningen består grundläggande av ett radiokort utvecklat av Bluewave och monterat på lastbilen, samt en handterminal monterad med ett motsvarande radiokort så att det finns korrespondens mellan kran och terminal.

Terminalsvalet

- Man kan välja mellan tre olika modeller av handterminaler för att kommunicera med vågen: Standard, Automatic och Workabout Pro, säger Håkan Nyström, Area Sales Manager hos Psion Teklogix. - Den mest avancerade terminallösningen Workabout Pro är Psion Teklogix' "flaggskepp" på området. Denna handterminal - med RFID och GPRS för exakt dataöverföring och lokalisering - är en flexibel, programmerbar och mycket hårdför terminal som passar perfekt för miljöer inom bygg- och anläggningssektorn vid hantering av timmer- trälastvaror etc. Terminalen kan för övrigt fås med konfiguration för en lång rad Windows-baserade operativsystem.

Snabb och säker vägningsprocess

Handterminalen med inbyggt radiokort har sin fasta plats i en laddare i lastbilens förarhytt. Genom att aktivera terminalens browser finner man fram till den konkreta uppgiften.  

Aktivering sker med ett enkelt tryck på en knapp och nu finns en radiokontakt mellan våg och terminal - vägningen kam börja.

Ämnet lyfts från marken och accelerometern utför för en snabb stabilisering så att vägningen kan genomföras utan onödig spilltid. När texten "stabil vikt" kan ses på displayen registreras vikten. Mätningen kan sparas - utan utskrift av kvitto - genom att trycka på terminalens ESC-knapp.

Om kunden önskar ett kvitto kan man via terminalen etablera en Bluetooth-kontakt till en skrivare på plats eller göra en utskrift vid ett senare tillfälle.

Strömkälla

Strömkällan kommer från ett LI-IO batteri som är placerat i radiohuset på kranen. Batteriet byts ut ca en gång i veckan. Det nya batteriet tas från laddaren i hytten och placeras i radiohuset bakom ett specialframställt, tättslutande hölje som genom sin yta med batterifett säkrar en torr och korrosionsfri miljö för strömkällan.

Effektivitet och andra fördelar

- Det finns uppenbara och viktiga fördelar med Bluescale-lösningen, understryker Håkan Nyström från Psion Teklogix. - Alla data samlas och sparas i handterminalen och möjliggör download av viktdata till en pc. Vägning med möjlighet att göra en direktutskrift av kvitto underlättar även en eventuell uppgörelse på plats. Bluescale logistikprogrammet säkrar ett snabbt och precist genomförande av planerade uppgifter.

Bluescale är den enda vågen av sitt slag som är typgodkänd i enlighet med OIML R76.

Ämnen


IT