PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ta-hand-om-nyckelpersonerna-i-din-organisation-22914

Ta hand om nyckelpersonerna i din organisation!

Pressmeddelande september 9, 2016 Utveckling Medarbetare Utveckla Utbildning Ledarskap Motivering Vidareutbilda Probana Vidareutbildning CBA Chef Utvecklingsarbete Investera Mini MBA Ledare Chefskap Inverstering

De anställda som inom en verksamhet har ett ledaransvar, är de så kallade nyckelpersonerna i verksamheten. Det är därmed viktigt att investera i deras ledarskap, då ledarskapet med jämna mellanrum behöver utvecklas och fyllas på med ny kunskap och inspiration.

Listan över ledaregenskaper är lång och oftast passar inte varje egenskap in på en och samma individ, eftersom vi alla är olika. Men genom att reflektera över sitt ledarskap, och lägga ner tid och energi på sin personliga utveckling kommer många till insikt över sina förbättringsområden och kan på så sätt bli mer framgångsrik i sitt ledarskap. 

Att vara ledare är ett slags utvecklingsarbete och en process där ett genuint intresse för att utveckla andra individer är essentiellt. Att vara trygg i sig själv och sin roll som ledare är kärnan till att kunna skapa förtroendefulla relationer. Majoriteten av dagens ledare bestämmer i vilken riktning verksamheten ska utvecklas och det behövs således mod att leda och ställa krav på sina medarbetare. Att kommunicera öppet och vara tydlig är nödvändigt för att kunna skapa en bra arbetsmiljö som kan stärka medarbetarna och där det finns plats för uppmuntran, kreativitet och egna initiativ. Genom att utveckla sina medarbetare, utvecklas också verksamheten. 

Det är således en god investering att motivera sina medarbetare till att vidareutbilda sig samt att erbjuda dem vidareutbildning, inte bara för dem själva utan även för verksamheten. Ledarskapet är komplext, men vi slutar aldrig utvecklas och det går alltid att bli bättre genom bland annat ny kunskap och nya insikter, speciellt i en tid med en snabb föränderlig global marknad där det gäller att hålla jämna steg med utvecklingen.

Probanas Mini MBA- samt CBA-utbildning fokuserar på att ge dig de rätta verktygen som kan implementeras i vardagen och underlätta för dig som chef och ledare i en konkurrenspräglad värld. Läs mer här: www.probana.se

Ämnen


Utveckling Medarbetare Utveckla Utbildning Ledarskap Motivering Vidareutbilda Probana Vidareutbildning CBA Chef Utvecklingsarbete Investera Mini MBA Ledare Chefskap Inverstering