PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/synliga-mellanledare-i-en-omst%C3%A4llningsprocess-22170

Synliga mellanledare i en omställningsprocess!

Pressmeddelande februari 1, 2016 Implementering Positiv Ansvarstagande Anpassningsbar Mellanledare Hantering Förändringshantering Implementeringsprocess Ansvarsfull ledare

Hantera jobbet i skottlinjen på bästa sätt

1 med logo

Mellanledaren har nog det tuffaste jobbet i organisationen som en länk mellan toppledningen och de anställda. Detta innebär att både lyssna på de anställda och att förmedla vidare informationen till den övre ledningen samt implementera ledningens önskemål och visioner genom hela organisationen. Det är i denna roll som man befinner sig i skottlinjen.

Omställningsprocesser är en naturlig del av en organisations vardag. Både små och stora omstruktureringar behöver planeras och kräver mycket av en mellanledare. En ledare behöver i sådana tillfällen att vara synlig på arbetsplatsen. Under omställningar så är detta särskilt viktigt. När det är mycket som händer på arbetsplatser, som nedskärningar och omstruktureringar så är det lättare som ledare att inte visa sig. Detta eftersom det är mycket press och frågor från de anställda. En ledare som försvinner och inte finns tillgänglig kan ge negativa konsekvenser för de anställda. Om ledaren försvinner och inte finns tillgänglig för att besvara enskilda frågor från de anställda så bidrar det ofta till en större osäkerhet och därmed ryktesspridning. När anställda inte uppdateras angående vad som pågår, börjar de sätta samman olika historier för att hitta ett sammanhang. Ryktesspridning behöver inte vara baserat på verkligheten, men den blir nödvändig att skapa när man inte har någon som berättar vad som pågår. I vissa tillfällen och vid stora omställningar har ledaren allt att vinna på att finnas där för sina anställda. Detta gäller även om ledaren inte har någon ny information att komma med, eftersom det bevisar att ledaren vill inkludera de anställda i processen. Som ledare i en förändringsprocess är det avgörande att vara på de anställdas sida. Det är trotsallt de som genomgår den största delen av förändringsprocessen. Om man inte är på samma sida med dem, kan det uppstå motstånd. Motstånd mot förändringar kan vara hälsosamt om ledaren adresserar argumenten som diskuteras. Att inkludera anställda på detta sätt, är ett sätt att skapa laganda. Ännu en gång är det mellanledarens uppgift att finnas på plats för de anställda, för att kommunicera och visa att man är öppen och mottaglig. Detta kan skapa tillit och ännu en gång underlätta processen. Även om det finns många andra faktorer som är avgörande för en lyckad omställning så som planering och strategin bakom, så är ledarens roll i implementeringsprocessen avgörande.

Förändringsledning med positivt utfall

Det är inget tvivel om att det är svårt att genomföra vällyckade omställningsprocesser och att många förändringsprojekt misslyckas. Oftast beror det på att ledarna, trots att de är väl medvetna om vad som bör göras, inte genomför det i praktiken, oavsett om det är på grund av bristande tid eller dålig planering. Det är en utmanande process för en mellanledare, människor är oförutsägbara och det kan vara svårt att förutse reaktioner och hinder innan man påbörjar implementeringen.

Hos Probana känner vi till utmaningarna som kan kopplas samman med omställning. I vår Mini-MBA är förändringsledning ett centralt ämne, där dessa problemställningar sätter agendan. Vi kännetecknas genom att teori och case-uppgifter kombineras. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och skriva case-uppgifter utöver en teoretisk vinkel, gör dig till en bättre förändringsagent.

Olika faktorer som tidigare nämnts i texten, kan låta som en självklarhet och självklart lönar det sig för ledare att finnas på plats när anställda har frågor men trots kunskap om det så blir det inte gjort. Förändringsledning är en av de viktigaste faktorerna för att omställningen ska lyckas. Ledare som är med på att implementera ändringar behöver bli påminda om detta. Speciellt för mellanledare är detta viktigt i den centrala roll som de befinner sig i. Det underlättar att vara förberedda med kunskap, praktiska exempel och omringa sig med andra ledare som står inför samma slags utmaningar. Utmaningarna med förändringsledning är centrala för modulen som fokuserar på Förändringsledning och är ett bra stöd för ledare som ska igenom omställningsprocesser. Våra deltagare har flera års arbetslivserfarenhet som gör de till nyttiga sparringpartners. De flesta ledare önskar det bästa för sina anställda och vill gärna lyckas i sina omställningsprocesser. Om du vill ha mer kunskap om hur du på bästa sätt genomför en lyckad förändringsprocess så kan du läsa mer och anmäla dig här.

Ämnen


Implementering Positiv Ansvarstagande Anpassningsbar Mellanledare Hantering Förändringshantering Implementeringsprocess Ansvarsfull ledare