PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/sverige-bryter-mot-who-s-riktlinjer-f%C3%B6r-h%C3%A4lsov%C3%A5dliga-partiklar-26531

Sverige bryter mot WHO:s riktlinjer för hälsovådliga partiklar

Pressmeddelande december 11, 2020 Träförbränning Braskaminer Luftföroreningar Filterhuset.se

Vi uppfyller inte WHO:s krav på renare luft och äldre braskaminer är en av de största orsakerna till detta. Utfasningen av kaminer går alltför långsamt - men ett filter kan reducera mängden skadliga partiklar med 60 procent.

DNF 2003 2

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Det är definitionen för "Frisk luft" - ett av 16 miljökvalitetsmål som ställts av Miljövårdsverket för förbättring av miljötillståndet i Sverige. Och den svenska luften har blivit renare under de senaste 40 åren. Men enligt Miljövårdsverket följer vi fortfarande inte WHO:s riktlinjer för mängden av den fina partikeln PM2,5 i luften.

Träförbränning i braskaminer är med sin andel på 67 procent den största och mest skadliga källan till luftföroreningar enligt världsorganisationen. Med detta sagt bedömer Miljövårdsverket att det krävs en utfasning av äldre braskaminer för att kunna hantera kraven för luftföroreningar. Enligt den skandinaviska filtertillverkaren Filterhuset.se är förslaget ett steg i rätt riktning.

- Det finns 170 000 hushåll med braskaminer i Sverige och det kommer att ta riktigt lång tid att fasa ut de äldre braskaminerna som utgör den största delen av problemet. Därför finns det ett behov av en lösning redan här och nu, säger Henrik Friis som är VD för Filterhuset.se och utvecklar det med:

- Den bästa lösningen är varken nya eller gamla kaminer. Men det är inte överallt som det finns alternativ. Har man en braskamin är det alltså viktigt att vara försiktig med utluftning och ventilation när kaminen används. Fina partiklar utgör nämligen en risk för både de som bor i huset och det omgivande grannskapet.

Filter avlägsnar hälften av de farliga partiklarna

Ventilationssystem kan bidra till att avlägsna skadliga partiklar och förbättra inomhusluftens kvalitet i hemmet. Men enligt Henrik Friis fångar de flesta ventilationssystem som levereras med ett standardfilter bara upp tio procent av de små PM2,5-partiklarna. Filterhuset.se genomförde ett test av inomhusklimatet i ett hus med tänd braskamin som visar att med rätt filter kan mängden fina partiklar i luften reduceras med mer än 60 procent.

- När man använder ett ventilationssystem kan ett filter som fångar upp mycket små partiklar vara direkt avgörande för de boendes och grannarnas hälsa. Ett bättre filter skapar ett sundare inomhusklimat och ser till att röken från din egen eller grannens braskamin inte når in i huset igen när ventilationssystemet hämtar ny luft, säger Henrik Friis.

900 dödsfall per år

Partikelföroreningar måste tas på allvar. Exponering för PM2,5 är förknippad med allvarligare symptom och högre dödlighet bland personer med lung- och hjärt-kärlsjukdomar och kan i värsta fall leda till lungcancer. Generellt står partikelutsläppen för cirka 900 svenska dödsfall per år.

- Braskaminer släpper ut 20 gånger mer skadliga partiklar av det slag som gamla lastbilar och bussar förbjöds för. Därför bör braskaminägare lufta ut minst tre gånger om dagen, kontrollera hur stor partikelkoncentrationen är i hemmet och överväga att installera ett ventilationssystem eller uppgradera det befintliga med effektivare filter, säger Henrik Friis.

Filterhuset.seär en webbshop som säljer luftfilter för alla ventilationssystem på marknaden. Filterhuset är en del av Danfilter med huvudkontor och produktion i Danmark.www.filterhuset.se

Kontakter


Ämnen


Träförbränning Braskaminer Luftföroreningar Filterhuset.se