PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/svenska-gymnasieelever-%C3%A4r-eftertraktade-i-danmark-3672

Svenska gymnasieelever är eftertraktade i Danmark

Pressmeddelande februari 12, 2007 Education

En hel rad danska verksamheter och utbildningsinstitutioner deltager på turne´med UtbildningsKaravanen när denna tillsammans med, blandt annat Lunds universitet, besöker Sydsvenska gymnasieskolor. Syftet är att informera om de många utbildnings- och kariärmöjligheter deltagarna kan erbjuda eleverna inom näringslivet, samt på högskolor och universitet.

Utbildningskaravanen har i 11 framgångsrika år kört land och rike runt i Danmark och besökt elever direkt på gymnasieskolorna för att rekrytera kandidater till näringslivet samt till högskolor och univetet. Nu har har turen kommit till elever på svenska gymnasieskolor att får besök av ”Utbildingskaravanen”. Under vecka 7 och 9 besöker UtbildningsKaravanen ca. 8000 elever fördelat på 22 gymnasieskolor i syd- och väst sverige.

De svenska gymnasieskolorna har varit mycket positiva i mottagandet av UtbildningsKaravanen. Under 2008 förväntar Andersen & Bjørnskov att Utbildningskaravanen kommer att besöka ca. 60 svenska gymnasieskolor i Öresund-, Göteborg- och Stockholm-regionerne.  Nästa år kommer deltagerna på UtbildningsKaravanen att vara övervägande svenska, i Öresundsregionen  kommer det dock fortsatt att vara en mix mellen svenska och danska versamheter.

Statistk visar att det blir mer och mer vanligt att se sig själv som ”Öresundmedborgare” och tendensen för detta tänkande ser ut att öka de kommande åren.  Detta tillsammans med brist på kvalificerad arbetskraft i Danmark betyder bland annat att svenska gymnasieelever och personer med en svensk/dansk kompetens är eftertraktade på framtidens arbetsmarknad. De danske verksamheterna deltager primärt på UtbildningsKaravanen då de söker elever till ”lärlingsutbildningar” och traineepositioner. Danmark har i motsats till Sverige ”växelutbildningar”, det vill säga utbildningar där man som elev växlar mellan yrkespraktik och teoretisk skola, under utbildningen erhålls lärlingslön.

Deltagarna på UtbildningKaravanen är bland annat: A.P. Møller Mærsk (M.I.S.E), Blueberry, CEUS handelshögskolecenter, Coop, Dampskibsselskabet Norden, Den Grafiske Högskolan, AGRIVenture, Ingenjörhögskolan i Köpenhamn, Post Danmark, Karriereportalen.dk, Köpenhamns Erhvervsakademi, Lunds Universitet og Campus Helsingborg, SAS, Service & Co, Teko m.fl.

Intresserade är välkomna att besöka UtbildningsKravanen, ytterligare frågor kan ställas till undertecknade på tel: 0707-278031.

Med vänlig hälsning

Andersen & Bjørnskov

Mia Persson-Nielsen
Projektledare
[email protected]


Bakgrund: Andersen & Bjørnskov A/S är ett Human Ressource-hus. Ett av kärnområdena är att hjälpa verksamheter och utbildningsinstitutioner att rekrytere ungdomar på gymnasienivå. UtbildningsKaravanen är ett verktyg i rekryteringsprocessen med besök på 150 danska och 20 svenska gymnasieskolor. Unga på universitetsnivå möter vi på ”Karriärdagarna” och karriärmässor som arrangeras i 4 danska och lika många svenska universitetsstäder. Andersen & Bjørnskov är också ansvariga för studievägledning gällande studier på högskola och universitet i Danmark, detta på uppdrag av Undervisningsministeriet.Utöver det hjälper Andersen & Bjørnskov större verksamheter med elev- och trineeförlopp, teambuilding, ledarskapsutveckling m.m. Se mer på www.aogb.com

Ämnen


Education