PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/surf-exit-ett-nytt-vattenl%C3%A5s-f%C3%B6r-golvbrunnar-26554

SURF EXIT – ett nytt vattenlås för golvbrunnar

Pressmeddelande januari 6, 2021 Vattenlås Surf Exit Surfexit Naur Golvbrunnsskålar Självrensande Patenterad Vattenlåset Rengöring Vinylavlopp Uppfinning

Surf Exit – ny patenterad uppfinning löser med hjälp av ett lodrätt delat mellanled problemet med hår som fastnar i vattenlåset

Surf Exit vattenlås vinylavlopp

– Vanliga vattenlås har en tratt och en underskål som är förbundna med varandra. I skarven mellan de två delarna samlas hår och smuts och det är här som vi har utvecklat en viktig nyhet, berättar Benny Naur som är mannen bakom Surf Exit.

– Mellan de två delarna sitter nu en mellanvägg så att det finns två separata vattenkanaler utan barriärer där hår och smuts kan fastna.

Surf Exits nya patenterade konstruktion gör att det under normala förhållanden inte är nödvändigt att lyfta upp vattenlåset vid rengöring. Vattenlåset Surf Exit är självrensande med hjälp av det genomströmmande vattnet. Vid rengöring tas golvbrunnsgallret bort varefter man spolar vatten direkt ner i vattenlåset.

En annan stor fördel med Surf Exit vattenlåset är att det är typgodkänt som självrensande och passar till alla golvbrunnsskålar av stål, plast och gjutjärn i standardutförande. Dessutom strömmar avloppsvattnet så starkt att Surf Exit kan monteras i golvbrunnsskålar där även vatten från t.ex. handfat, tvättmaskin etc. rinner.

Dimensioner och försäljning: SURF EXIT finns i dimensionerna 125 mm VINYLAVLOPP (RSK8098070) och 110 mm (RSK8098069). Försäljning och distribution genom grossister.

Tillverkare B.NAUR ApS. För mer information, besök bnaur.dk

Kontakter


Ämnen


Vattenlås Surf Exit Surfexit Naur Golvbrunnsskålar Självrensande Patenterad Vattenlåset Rengöring Vinylavlopp Uppfinning