PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/strategi-och-f%C3%B6retagsutveckling-som-angreppss%C3%A4tt-22480

Strategi och företagsutveckling som angreppssätt

Pressmeddelande april 14, 2016 Företagsutveckling Målsättning Implementering Verktyg Överblick Strategi Plan

Tillägna dig de rätta verktygen

Strategi kommer från grekiskan och kan översättas som ett slags angreppssätt för att vinna ett krig. Det handlar om att utveckla en genomförbar plan.

För att vara bland de mest konkurrenskraftiga och eftertraktade företagen, så är det nödvändigt att man kontinuerligt anpassar sig till omvärldens behov och förväntningar. Det ställs allt större krav på ledarna angående strategiarbete. Bra strategiutveckling, är det som ger konkurrenskraftiga företag.

Eftersom detta är en så pass viktig del av att vara ledare, erbjuder Probana en Mini-MBA där vi lägger fokus på just affärsutveckling och strategi. Deltagarna får insikt i hur man får översikt och kan analysera företagens behov, samt hur man gör upp en strategi för att uppnå önskade mål. Denna modul tar inte bara upp strategiutveckling, utan även själva implementeringsprocessen.

Att tillägna sig de rätta verktygen för hur strategi kan utvecklas, kan hjälpa verksamheten att framställa en bra plan, samt hålla sig till den. En bra strategisk diagnos som är utförd inledningsvis, kan göra att strategin förblir hållbart. Läs mer på www.probana.se

En särskild strategi som fungerar bra inom en verksamhet, är inte nödvändigtvis rätt för en annan. Verksamheter är uppbyggda av människor, normer och traditioner. En strategi kan inte utvecklas utan att ta hänsyn till dessa faktorer. En analys av verksamhetens status Quo, blir därför även en nödvändig del av strategiutvecklingen. Vilka faktorer som ska tas hänsyn till och hur man tar hänsyn till de, är inkluderat i temat strategiutveckling. Uppmuntran, engagemang och motivation är också en del av det aktuella kompendiet. Att få med sig människor i verksamheten på den nyligen införda strategivågen är avgörande för att lyckas. En god plan behöver medspelare, inte motspelare.

En strategisk diagnos breder sig ut över en rad olika värderingar, som den enskilde verksamheten ska begrunda innan de beslutar sig för en slutgiltig strategi. En fördelaktig strategisk diagnos skapar grunden för den väl övervägda strategin och ger ytterligare möjligheter för att förbereda sig på framtidiga utmaningar och möjligheter, både internt och externt. Modulen inom Affärsutveckling och strategi, kommer därför presentera olika redskap.

Teman som strategisk överblick, målsättningsstrategier- och verktyg samt implementering av företagsstrategi, är några av de spännande ämnen som du blir presenterad för. Det tas upp konkreta exempel från verksamheter och därutöver kommer det bli presenterat en rad verktyg som kommer spela en central roll. Om du och din verksamhet önskar större insikt i hur man lägger en genomförbar strategiplan, kan Mini MBA´en ge de rätta verktygen. Läs mer om Probana Business School och ledarskapsutbildningen på www.probana.se

Ämnen


Företagsutveckling Målsättning Implementering Verktyg Överblick Strategi Plan