PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/stark-gemenskap-och-gott-samarbete-skapar-starka-organisationer-18371

Stark gemenskap och gott samarbete skapar starka organisationer

Pressmeddelande juli 10, 2014 Utbildning Probana Mini MBA Probana Business School

Det finns bevisat att arbetsplatser med stark gemenskap och goda relationer bidrar till högre effektivitet och i sin tur högre resultat.

Billede til PM

Gott samarbete och att hållbara relationer är något som blivit allt viktigare inom näringslivet, både inom och utanför organisationen. Genom gemensamma värderingar, upplevelser, och visioner bland organisationens anställda banas väg lättare mot gemensamma mål.

Vi på PROBANA menar att samarbete och en gemensam strävan är A och O för att nå organisationens mål, vilket på samma gång bidrar till ökad effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen. PROBANA levererar utbildningslösningar på MBA-nivå för både privata och offentliga verksamheter – vi kallar det en Mini MBA. En Mini MBA utbildning syftar till att stärka individens kompetenser inom de viktigaste management-områden såsom ledarskap, psykologi, kommunikation, strategi, marknadsförståelse och organisationsteori, samtidigt som deltagarna ges verktygen och metoderna för att kunna tillmötesgå behoven i sin organisation.

Goda relationer, gott samarbete och gemenskap börjar med individen. Mini MBA utbildningen utgår från deltagarna och låter dem arbeta med sitt eget ledarskap och beteende. De får nya perspektiv och insikter som öppnar upp för nya möjligheter. Med konkreta verktyg och metoder ges deltagarna de rätta förutsättningarna för att kunna skapa en starkare organisation som kommer att medföra direkta resultat.

För mer information om PROBANA och Mini MBA-utbildningen besök vår hemsida http://www.probana.se/ eller ta kontakt med oss på tlf: +46 (0)8 50 25 66 76 eller via email [email protected].

Starka organisationer är organisationer med starka individer – som samarbetar och trivs tillsammans.

Ämnen


Utbildning Probana Mini MBA Probana Business School