PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/stadspotentialen-vid-etablering-av-l%C3%A4ttbana-i-odense-11777

Stadspotentialen vid etablering av lättbana i Odense

Pressmeddelande mars 23, 2011 Construction

JUUL | FROST Arkitekter har utarbetat föranalysen av stadspotentialen i förbindelse med Odenses kommande lättbaneprojekt. Odense är Danmarks tredje största stad och målet med uppgiften har varit att analysera hur lättbanan bidrar till att utveckla Odense till en levande och mångfaldig stad med fokus på stadslivet.

Odense kommun har presenterat en ambitiös stadsvision som kommer att prägla Odenses fysiska utformning under många decennier. Centralt för strategin är beslutet om att lägga ner Thomas B. Thriges Gade, den stora trafikåder som i årtionden har delat Odense i två delar och att utveckla stadskärnan till en rad attraktiva stadsrum. Som ett led i strävan att göra Odense centrum fritt från genomfartstrafik har Odense kommun beslutat att etablera en lättbana. JUUL | FROST Arkitekter har i samarbete med Bystrategisk stab, Grontmij | Carl Bro och Atkins genomfört en föranalys av stadspotentialen i förbindelse med lättbanan. Föranalysen har gett politikerna ett kvalificerat beslutsunderlag för att välja Odenses framtida kollektivtrafiklösning.

Arkitektkontoret har ansvarat för kartläggning, analyser och strategier för de överordnade och lokala stads- och stadsrumspotentialer som uppstår i kölvattnet av lättbanans realisering. Analysarbetet har identifierat och kartlagt hur lättbanan kan leda till ökad densitet och utvecklingspotential både längs lättbanans sträckning och särskilt vid utvalda hållplatser. Det har gjorts mätningar på reseupplevelse och stadsmässigt mervärde för Odense i förhållande till parametrar som miljö, ekonomi, kultur, det sociala och mobilitet.     

JUUL | FROST Arkitekter har tidigare varit stadsrumsrådgivare på kommunens mobilitetsplan och även utarbetat ett projekt för revitaliseringen av Thomas B. Thriges Gade i form av en byggnads- och förtätningsstrategi för Odenses tvärgående sammanlänkning. I samband med föranalysen har kontoret utvecklat både ett förtätningsredskap och en mervärdekompass.

”Vi har utvecklat mervärdekompassen som ett särskilt redskap för stadsutveckling baserad på nya, omfattande trafikala åtgärder. Mervärdekompassen mäter kvantitativt i förhållande till Miljömässigt och Ekonomiskt mervärde och kvalitativt på Kulturellt, Socialt och Mobilitetsmässigt mervärde. Vi har genomfört samma mätningar både i förhållande till en traditionell busslösning och ett Bus Rapid Transit-system. Genom att jämföra resultaten blir det tydligt att lättbanan tillför Odense kommun något extra i form av nya kvaliteter, nya stadsrum, nya investeringar och stadsutveckling i ännu inte utvecklade stadsdelar", berättar Helle Juul, delägare på JUUL | FROST Arkitekter som har ansvarat för uppdraget. ”Vi är stolta över att vårt omfattande analysarbete har gett politikerna ett kvalificerat beslutsunderlag för att välja mellan olika kollektiva lösningar.” 

Carsten Henriksen är specialrådgivare i Bystrategisk stab och berättar hur föranalysen har gjort beslutsprocessen enklare för politikerna. ”Odenses framtida utveckling ska ske på ett helhetsorienterat underlag, och vår satsning på kollektivtrafiken hänger naturligt samman med övriga åtgärder som vi introducerar. Föranalysen ser trafiken som en aktiv medspelare i vår strävan att realisera vår vision om "Att leka är att leva", och det har varit avgörande att tänka utanför ramarna för att hitta synergin mellan våra insatser. Materialet från JUUL | FROST Arkitekter har tillsammans med övriga undersökningar visat att Lättbanelösningen är den mest optimala i relation till Odenses samlade utveckling, och jag är glad för att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingsprocessen."

Ämnen


Construction