PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/st%C3%B6rre-press-p%C3%A5-framtidens-ledare-21504

Större press på framtidens ledare

Pressmeddelande augusti 4, 2015 Mini MBA

Mini MBA - Probana Business School - Stockholm, Göteborg och Malmö

100x1

I dagens samhälle rullar allting på i snabb takt. Geografiska gränser utgör inte längre ett hinder inom våra företag och tillsammans med IT-revolutionen har pressen på att möta de krav och villkor som samhället ställer ökat ännu mer. Den hårda konkurransen kräver att företag och organisationer ligger ett steg före, vara mer innovativa och kreativa samt öppna för förändring.

Ledarna står inför en stor utmaning och bland det viktigaste i detta, är deras förmåga att kommunicera och motivera medarbetarna. Genom att uppmuntra medarbetare att vara innovativa, stärka de i deras arbete och inte styra i detalj, ökar du engagemanget och skapar en mer långsiktig relation för medarbetarna gentemot företaget eller organisationen. Men för att som ledare, uppnå ens fulla potential så hjälper det inte endast att vara en god kommunikatör. Man behöver även kunskap och verktyg att implementera i det dagliga arbetet.

Probanas Mini MBA utvecklar dig i din roll som ledare inom de mest väsentliga managementområdena, däribland strategi, organisation, management information system (MIS) och marknadsförståelse. Du får insikt i dit eget ledarskap, uppdaterar dina ledarskapskunskaper samt bygger på din kompetens.    

Mini MBA - Stockholm, Göteborg och Malmö. http://www.probana.com/dip_sverige.asp 

Ämnen


Mini MBA