PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/st%C3%A4rk-gemenskapen-p%C3%A5-din-arbetsplats-och-utvidga-ditt-n%C3%A4tverk-med-en-mini-mba-fr%C3%A5n-probana-18880

Stärk gemenskapen på din arbetsplats och utvidga ditt nätverk med en Mini MBA från Probana

Pressmeddelande september 26, 2014 Kompetens Nätverk Öka anställdas prestationer Mini MBA Unik Samarbete Verksamhet Probana Sverige Gemenskap Unika verktyg

Vi alla vet hur betydelsefullt stark gemenskap, gott samarbete och ett starkt nätverk är för att klara sig, både som person och företag i en globaliserad värld. Med en Mini MBA-utbildning från Probana rustas du inför nya utmaningar på din arbetsplats och kan bana vägen för utveckling och tillväxt i din verksamhet.

Plads i bestyrelsen 620x400

Probana ger dig som deltagare inblick i nya management-områden som stärker ditt ledarskap och öka resultaten i din organisation. Utbildningen består av sex moduler som innehåller en mängd unika verktyg som kan skapa starkare sammanhållning och bättre samarbete i din verksamhet.

Kursmaterialet är på MBA-nivå och innefattar: Personalledning & psykologi, Förändringsledning, Affärsutveckling & strategi, Värdeskapande ledarskap, Resultatorienterat ledarskap och Utvecklande ledarskap. I varje modul kommer du bl.a. att introduceras för arbetspsykologi, HRM, kommunikationsteori och personalledning. Kunskaperna kommer att göra dig till en märkbart bättre ledare, som i sin tur kan öka dina anställdas prestationer. Mini MBA-utbildningen utvecklar dig som ledare på flera olika plan, den rustar dig inför såväl interna som externa utmaningar och ger dig möjligheten att anpassa dit ledarskap på bästa sätt i förhållande till dina anställda. Med en utbildning hos Probana når både ledare och företag högre höjder.

Utöver detta kommer du att möta likasinnade ledare, chefer och direktörer på kursdagarna. Här kan du som deltagare skapa ett starkt nätverk, som du och din verksamhet kan dra nytta av i samband med utmaningar, förändringar och nya möjligheter. För att stärka sammanhållningen ytterligare har Probana upprättat ett Alumni nätverk för att alla Mini-MBA deltagare ska kunna dela kunskaper och erfarenheter med varandra, även efter utbildningens slut.

Gemenskapen är starkare än individen – stärk dina kompetenser med en Mini MBA från Probana!

För mer information:

Kontakta vänligen Probana Business School på telefonnummer: +46 (0)8 50 25 66 76 eller via e-mail: [email protected]

Ämnen


Kompetens Nätverk Öka anställdas prestationer Mini MBA Unik Samarbete Verksamhet Probana Sverige Gemenskap Unika verktyg