PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/st%C3%A4rk-gemenskapen-p%C3%A5-din-arbetsplats-och-utvidga-ditt-n%C3%A4tverk-med-en-mini-mba-fr%C3%A5n-probana-18065

Stärk gemenskapen på din arbetsplats och utvidga ditt nätverk med en Mini MBA från Probana

Pressmeddelande maj 5, 2014 Probana Mba Mini MBA Probana Business School Mini

Vi alla vet hur betydelsefullt stark gemenskap, gott samarbete och ett starkt nätverk är för att klara sig, både som person och företag i en globaliserad värld. Med en Mini MBA-utbildning från Probana rustas du inför nya utmaningar på din arbetsplats och kan bana vägen för utveckling och tillväxt i din verksamhet.

PROBANA Mini MBA Berlinkse

Probana ger dig som deltagare inblick i nya management-områden som stärker ditt ledarskap och öka resultaten i din organisation. Utbildningen består av sex moduler som innehåller en mängd unika verktyg som kan skapa starkare sammanhållning och bättre samarbete i din verksamhet.

Kursmaterialet är på MBA-nivå och innefattar: Personalledning & psykologi, Förändringsledning, Affärsutveckling & strategi, Värdeskapande ledarskap, Resultatorienterat ledarskap och Utvecklande ledarskap. I varje modul kommer du bl.a. att introduceras för arbetspsykologi, HRM, kommunikationsteori och personalledning. Kunskaperna kommer att göra dig till en märkbart bättre ledare, som i sin tur kan öka dina anställdas prestationer. Mini MBA-utbildningenutvecklar dig som ledare på flera olika plan, den rustar dig inför såväl interna som externa utmaningar och ger dig möjligheten att anpassa dit ledarskap på bästa sätt i förhållande till dina anställda. Med en utbildning hos Probana når både ledare och företag högre höjder.

Utöver detta kommer du att möta likasinnade ledare, chefer och direktörer på kursdagarna. Här kan du som deltagare skapa ett starkt nätverk, som du och din verksamhet kan dra nytta av i samband med utmaningar, förändringar och nya möjligheter. För att stärka sammanhållningen ytterligare har Probana upprättat ett Alumni nätverk för att alla Mini-MBA deltagare ska kunna dela kunskaper och erfarenheter med varandra, även efter utbildningens slut.

Gemenskapen är starkare än individen – stärk dina kompetenser med en Mini MBA från Probana

Anmäl dig redan idag på www.probana.se eller på mail [email protected] och delta tillsammans med andra ledare från toppen av det svenska näringslivet, samt få möjligheten att rådfråga landets ledande experter kring hur man driver en framgångsrik organisation.

Du kan också ringa på +46 (0) 8 50 52 66 76 eller +45 45 76 58 58 för att få vägledning om huruvida utbildningen passar dina behov. Vid hänvisning till denna artikel får du möjligheten att delta till ett pris av 25.000 SEK exkl. moms.

PROBANA utbildar morgondagens ledare!

Ämnen


Probana Mba Mini MBA Probana Business School Mini