PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/skicka-fler-medarbetare-p%C3%A5-vidareutbildning-samtidigt-22145

Skicka fler medarbetare på vidareutbildning samtidigt!

Pressmeddelande januari 22, 2016 Konkurrenskraftig Vidareutbildning

Att utbildas tillsammans med kollegorna skapar snabbare resultat för verksamheterna

Billede fire mennesker gående

När en verksamhet väljer att flera medarbetare ska delta på samma kurs, implementeras ny kunskap och verktyg snabbare. Det kan med andra ord vara ett bra beslut att skicka flera medarbetare på utbildning samtidigt.

Ekonomin i de svenska verksamheterna har framgång och samtidigt konkurrerar vi mer än någonsin med utländska verksamheter om att vara skarpast på att lösa de stora utmaningarna som världen står inför. Det finns ingen anledning att ta sig försiktigt fram medans länder som Kina och Indien intar marknader som också hade varit intressanta för Sverige.

Men om vi ska kunna skynda på processen krävs det inte bara att den enskilde medarbetaren står ensam utrustad att anta utmaningen. Hela organisationen ska ha kännedom om vad som ska till för att skapa förändring, nya strategier och resultat. Den kunskapen kommer inte av sig själv utan det krävs en målinriktad managementutbildning med fokus på ovanstående punkter.

När en verksamhet prioriterar att skicka sina ledare eller konsulter på en managementutbildning så är det inte endast för att man har insett den enskilde medarbetarens potential. Det är också ett sätt för organisationen att uttrycka en önskan om att den nya kunskapen som medarbetaren tillägnar sig under utbildningen, ska smitta av sig på resten av organisationen och ha en positiv effekt på allt från grunden och genom alla områden i organisationen. Man ser det helt enkelt som en investering som man ska få någonting ut av och gärna så fort som möjligt.

Det är välkänt att en av de största fördelarna med att ta en managementutbildning är det nya professionella nätverk som kan uppstå mellan kursdeltagarna som alla är ytterst motiverade för att få så mycket som möjligt ut av utbildningen. Det också vara riktigt givande att utbilda sig tillsammans med kollegor som man i vanliga fall arbetar tillsammans med dagligen.
 
Snabb implementering

Många experter uppmärksammar idag att man får mer ut av sin vidareutbildning när man har möjlighet att använda de nya verktygen och metoderna i sitt dagliga arbete och tidigt i undervisningsförloppet. Det kan däremot vara en längre process när det kommer till att sätta igång med nya initiativ och arbetsmetoder om man är den enda medarbetaren som har de nödvändiga kompetenserna som ska till för att genomföra det.

Därför finns det många fördelar i att flera medarbetare från samma företag deltar i samma utbildningsförlopp under samma period. Exempelvis så kommer det snabbare uppstå en implementering av nya verktyg och terminologier som gynnar företaget, detta eftersom det finns fler händer som kan ta tag i uppgifter samtidigt.

En större investering ger alltså snabbare resultat vilket tillslut förbereder företaget till att på ett bättre sätt ta upp kampen med konkurrenterna.  

Ämnen


Konkurrenskraftig Vidareutbildning