PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/skapa-trygghet-i-arbetslivet-med-kompetensutveckling-22705

Skapa trygghet i arbetslivet med kompetensutveckling

Pressmeddelande juni 21, 2016 Utbildning Kompetensutveckling Probana Vidareutbildning Utveckling Kompetens MiniMBA

Utökad kompetens gör både dig själv och din arbetsplats konkurrenskraftig

FrågorTillDamen ny logga

Dagens föränderliga värld innebär snabba förändringar på arbetsmarknaden. Det är därmed viktigt att följa utvecklingen och ha de kompetenser marknaden efterfrågar för att bli konkurrenskraftig. För att anpassa sig till dessa snabba förändringar blir följden att utveckla samt fördjupa sin kompetens under hela yrkeslivet.

Vad innebär kompetensutveckling?

Din kompetens är den kunskap du besitter - både den praktiska och den teoretiska, din arbetslivserfarenhet, din sociala förmåga samt hur du sedan omsätter detta i praktiken. Det innebär att det inte räcker med att ha en viss kunskap utan det handlar också om hur du faktiskt använder kunskapen rent praktiskt – genom olika aktiviteter och handlingar.

Kompetensutveckling är något du berikas med i alla de situationer du lär dig något du inte redan kunde eller visste tidigare, exempelvis genom: interna kurser på din arbetsplats, studier på universitet, i det dagliga arbetet eller praktik på din högskoleutbildning.

Vikten av kompetensutveckling

Många inom arbetslivet värderar möjligheten till kompetensutveckling väldigt högt hos sin arbetsgivare. Att kunna erbjuda sina medarbetare exempelvis utveckling i form av nya arbetsuppgifter eller vidareutbildning är många gånger viktigare än en bra lön.

Genom att dessutom uppdatera och utveckla sin kompetens gör det dig som person mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, då det gör det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare. Detta är något som skapar trygghet – både för den enskilde individen men också verksamheten.

Besök gärna www.pobana.se för mer information om våra ledarskapsutbildningar och hur vi kan hjälpa dig utöka din kompetens.

Ämnen


Utbildning Kompetensutveckling Probana Vidareutbildning Utveckling Kompetens MiniMBA