PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/seelen-a-s-s%C3%A5lt-till-industrial-automation-group-a-s-iag-3471

Seelen A/S sålt till Industrial Automation Group A/S (IAG)

Pressmeddelande november 30, 2006 Business

Seelens ägare sedan de senaste 20 åren, Lars Schou, har länge velat säkra företagets framtid genom ett generationsskifte. Detta har Lars Schou nu gjort genom att sälja företaget till holdingföretaget Industrial Automation Group A/S (tidigare Jokan Invest A/S), som redan äger branschkollegan Jokan A/S. De två företagen ägs hädanefter till 100 % av Industrial Automation Group A/S.

Jokans kärnkompetenser ligger inom automatiserade transport- och hanteringslösningar till, framför allt, fordonsindustrin, paket- och postcentraler, flygplatser och tillverkningsindustrin i stort, medan Seelen i dag är en av världens ledande leverantörer av motsvarande helautomatiska transport- och systemanläggningar, dock med fokus mot kunder inom mineralindustrin.

Vd och majoritetsaktieägare Henrik Frisch är enligt egen utsago mycket nöjd med att köpet av Seelen lyckades. Det är ett professionellt företag som vi har mött under genomgången av förutsättningarna, och jag kan se att sammanslagningen av de två företagen kommer att medföra mycket goda strategiska och kommersiella synergier. Jag ser framför allt fram emot att de båda företagen på grund av deras branschkunskaper om än inom olika områden nu kommer att utveckla och implementera en gemensam strategi som kommer att utgöra grunden för en fortsatt sund expansion.

Axel M. Jepsen, vd för Seelen A/S och nyutnämnd koncernchef för Industrial Automation Group A/S, är också nöjd med den nya ägaren: Det skulle ha varit svårt att hitta någon bättre lämpad för uppgiften. Seelen och Jokan befinner sig i samma bransch, och bygger anläggningar av samma ”klossar”, men till olika kunder. I och med detta kommer företagen att komplettera varandra alldeles ypperligt. Dessutom liknar företagen varandra med avseende på bakgrund, historia och nuvarande storlek, och detta kommer att ligga till grund för ett rikt och givande utbyte av erfarenheter i framtiden.

Ole Bundgaard, som tidigare varit Seelens IT- och ekonomichef har i och med köpet utnämnts till ny ekonomidirektör för Industrial Automation Group A/S.

De två företagen omsatte under det senaste räkenskapsåret över 300 miljoner DKK, och har tillsammans 280 anställda på adresserna i Esbjerg och Randers.Kontakter


Ämnen


Business