PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/s%C3%A5-attraherar-svenska-it-bolag-kapital-4746

Så attraherar svenska IT-bolag kapital

Pressmeddelande januari 9, 2008 IT

Tio goda råd till IT-bolag som önskar attrahera kapital för att växa internationellt:

De flesta nya företag i Norden etableras utan någon större extern finansiering. Många av dessa förblir relativt små och har ofta samma grundare som leder verksamheten i många år. I IT-världen är reglerna något annorlunda, bla annat därför att den snabba tekniska utvecklingen leder till att långsam tillväxt kan straffas hårt.


Vad skall dock till för att man som ett växande IT-bolag skall attrahera kapital från den professionella Venture Capital marknaden, där investeringarna vanligtvis ligger i storleksordningen 20 - 75 MSEK?


Det nordiska Venture Capital bolaget Via Venture Partners, är specialiserade på investeringar i IT-bolag med internationell potential och har under det senaste året investerat i tio företag. De har formulerat dessa tio goda råd till IT-bolag som önskar attrahera kapital för att växa internationellt:


1.Förbered verksamheten för tillväxt

Att vara förberedd för tillväxt innebär att det finns en entrepreneuriell kultur där ledningen är inställd på hårt arbete och försakelser med tid och lön på vägen mot den stora vinsten.


Man måste också vara inställd på att en investerare vill satsa på att bli riktigt stor och nöjer sig inte med en "lagom" lönsam försörjningsverksamhet.


2. Skapa ett bra ledningsteam

Enmansshower lyckas sällan i en komplex teknologivärld. Satsa på att forma ett starkt ledningsteam som kompletterar varann och matchar tillväxtplanerna även om detta betyder att du som grundare inte kan bestämma allt själv längre


3.Förstå marknadens behov

För att attrahera kapital måste bolaget tydligt bevisa att man förstår sin marknad och sina kunder och dess behov.


Teknologier som söker sin tillämpning och/eller marknad attraherar sällan finansiering.


4. Känn dina konkurrenter

"Vi har inga konkurrenter" är ett milt sagt dåligt svar på konkurrenssituationen. En investerare bedömer noga bolagets omvärldsförståelse och förmåga att identifiera nuvarande och framtid konkurrenter och hur dessa kan påverka verksamheten.


5. Fokusera på exit

En exit bör planeras i tid och bör ske medan bolaget fortfarande har konkurrensfördelar. Opportunism skadar inte men man måste planera att stå på egna ben långsiktigt men vara flexibel och beredd när en möjlighet uppstår.


6. Skaffa en väl sammansatt styrelse

Bilda en en styrelse på tre till fem erfarna personer gärna med olika relevanta nischkompetenser. Glöm din gamla farbror som en gång var en bra advokat! Det skall vara branschkunnigt folk som kan och vill engagera sig i ditt bolag.


7. Skriv en affärsplan

Affärplanen är ett nyckeldokument i kapitalanskaffningsprocessen. Det är ett levande dokument som måste uppdateras när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. Huvudpunkter i planen är ledningen, marknaden, produkter och och användning av finansiering. Det är också viktigt med en väl genomtänkt "Executive Summary" eftersom arbetsdelningen i många Venture Capitalbolag är sådan att någon läser hela planen grundligt medan andra endast läser "Executive Summary".


8. Kontakta Venture Capital företaget på rätt sätt

Förmågan att nätverka är viktig. Tag gärna den första kontakten med Venture Capital bolaget mha en referens. Skicka sedan affärsplanen och följ därefter upp med ett telefonsamtal då du förhoppningsvis kan boka ett möte. I ett möte gäller det att beskriva affärsplanen på ett övertygande sätt och snabbt komma fram till om det finns ett ömsesidigt intresse för en fortsatt process.


9.Förbered finansieringen

Starta finansieringsarbetet i god tid och ha alltid minst sex månaders framförsikt. Tänk på att värdeökningen i tidiga bolag sällan kommer gradvist utan snarare i steg. Tex när en produkt är klar, när en ledningsrekrytering är avklarad, en ny stor kund har tillkommit, breakeven har nåtts etc.


10. Våga göra fel

Att leda ett tidigt IT-bolag med stora tillväxtambitioner är inte enkelt. Du kommer att göra misstag på vägen och det är helt OK så länge du lär av felen. En beräknad och begränsad risk kan alltid vara acceptabel, medan dumdristighet och skjutande från höften kan inte rekommenderas. Var inte rädd för att berätta om tidigare misstag och lärdomar därav! Kom också ihåg att erfarenheten kan ingen ta ifrån dig och människor med djupa erfarenheter från IT-tillväxt bolag står högt i kurs på arbetsmarknaden!


Källa: Via Venture PartersYtterligare upplysningar om Via Venture Partners och bakgrunden till ovanstående tio råd:Anders Grånäs, Investment Officer

Mobil +46 73 444 10 01


Via Venture Partners A/S

Strandvejen 58

2900 Hellerup

Danmark

Kontakter


Ämnen


IT