PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/ryssland-h%C3%A4mtar-inspiration-hos-danska-arkitekter-24339

Ryssland hämtar inspiration hos danska arkitekter

Pressmeddelande februari 19, 2018 Norden Danmark Ryssland Byggeri Arkitektur Bostäder Stad Bostad Nordisk arkitektur Skandinavien

Juul | Frost Arkitekter har, på bakgrund av urbana studier för det ryska institutet Strelka KB, blivit bjuden till Russian Investment Forum i Sochi, för att bidra med erfarenheter till Rysslands gigantiska byggprogram på 800 miljoner m2, som ska förbättra 25 miljoner ryssars liv och vardag.

Bättre bostäder

Juul | Frost Arkitekter har fått en central roll i Rysslands gigantiska byggprogram, som ska förbättra bostads- och livskvaliteten för 25 miljoner ryssar. Bostadsprogrammet omfattar inte mindre än 800 miljoner m2, och ska vara klart i 2025. Det är inte bara tegelsten, som ryssarna lägger tonvikten på. Det ska göras en särskild insats för att förbättra livskvalitén för invånarna, därför har det danska arkitektkontoret blivit anmodat att komma med ett förslag till, hur bostäder och städer kan designas och utvecklas, så att de får en positiv verkan för invånarnas liv. Bostadsprogrammet tar itu med många års fokusering på besparingar i byggeriet, eftersom det har långsiktig negativ verkan. Nu läggs tonvikten på att förbättra bostadsmiljön för de yngre generationerna.  

Livskvalitet på programmet

”Improving quality of life” är temat, som arkitekt Helle Juul har blivit anmodat att presentera på den stora växt- och ekonomikonferens ”Russian Investment Forum” den 15 och 16 februari, som Rysslands ministerpresident Dmitrij Medvedev deltar i.

Forumet är en mötesplats för ryska och utländska investerare och beslutare. Byggprogrammet har högsta prioritet i den ryska regeringen, som förra året antog en ny bostadsstandard som fastställer minimumskrav för bostäder och urbaniseringen. 

Russian Investment Forum har uppmanat Helle Juul att presentera förslag till framtidens bostäder, på bakgrund av arkitektkontorets erfarenheter med det moderna bostadsbyggeriet, och tidigare uppgifter i Ryssland. Hon har uppmanats att belysa hur design av bostäder påverkar invånarnas liv och hälsa. Vad är de danska erfarenheterna, vad är skillnaden på dansk och rysk arkitektur, och vilka tendenser får störst inverkan på bostadsbyggeriet och urbaniseringen? Som en del av panelen kring modernt boende deltar viceministerpresident Igor Shuvalov och bostadsminister Mikhail Men.  

Ett fönster mot Europa

I västen finns det en vis rädsla för ”den Ryska björnen”, men det slående vid byggprogrammet är, att ryssarna vill ha inspiration utifrån. Strelka-institutet lägger vikt vid att lära av ”den öppna världen” för att ”lösa de verklige problemen i de ryska städerna”. Det är toner vi normalt inte hör om Ryssland. Men Ryssland har tradition för att lära av utlandet. Det mest kända exemplet är etableringen av St. Petersburg, som i början av 1800-talet anlagds som ”ett fönster mot Europa” med arkitektonisk inspiration från Europa och Asien.  

Det är en tendens som fortsätter: Ryssarna vill ha impulser utifrån, och enligt Strelka ska ryska städer utvecklas genom att satsa på det mänskliga kapitalet, som Strelka uttrycker det, och genom att skapa nya standarder för det offentliga rummet i ett samspel med områdets invånare. Det är just detta tänk, relationen mellan bostaden och staden rum, som i många år har varit kärnan hos Juul | Frost Arkitekter.

Juul | Frost Arkitekter har tidigare stått bakom urbana studier för det nämnda institutet, med fokus på att framtidssäkra och kvalificera riktlinjerna för byggeri i Ryssland.  

Höga ambitioner

Strelka, grundades i 2009, med syftet att ändra de kulturella och fysiska landskapen i ryska städer. Institutet främjar positiva förändringar och skapar nya idéer och värden genom sina utbildningsaktiviteter. Institutet viktar bostäder och finansiering som invånarna har råd med, och samtidigt ska det finnas urbanisering av hög kvalitet. Det är en ambitiös målsättning, som ska gynna den breda befolkningen. Det är just därför att arkitektkontoret från Köpenhamn är relevant för ryssarna, på grund av erfarenheterna från det optimerade bostadsbygget med fokus på bättre bostäder och högre bostadskvalitet till en lägre byggpris. 

Många ryssar är fascinerade av den nordiska arkitekturen och levnadssätt, men eftersom ryssarna har ett mycket starkare och mera traditionellt familjeliv än skandinaverna, ska framtidens bostäder ge plats till detta. *Därför måste den nordiska modellen och tillgången till bostadsmiljön anpassas till den ryska kulturen” säger Helle Juul.

  

FAKTA

 

RUSSIAN INVESTMENT FORUM:

En plattform för presentationen av framtida investeringar och ekonomiska potential i Ryssland. Deltagare innefattar ryska och utländska investerare och beslutare. Forumet består av ett omfattade affärsprogram och utställningar, som gör det möjligt för deltagare att utvidga ömsesidiga fördelaktiga affärskontrakt, diskutera den ekonomiska dagordningen och framtida investeringsprojekt.

Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev deltar medan viceministerpresident Igor Shuvalov och bostadsminister Mikhail Men deltar i panelen kring modern boende, tillsammans med Helle Juul.    

Om JUUL | FROST Arkitekter:

JUUL | FROST Arkitekter har med fokus på mångfaldiga stads-, boende- och landskapsmiljön utvecklat projekt i alla skalor. Från stadsplanering i den stora skalan, utvecklingen av nya stads- och bostadsområden och stadsrum för inlärningsmiljön, näringsbygge och bostäder. Just nu arbetar JUUL | FROST Arkitekter med ett antal markanta stadsutvecklings– och bostadsprojekt i Skandinavien.

I Sverige håller arkitektkontoret på med omfattande bostads- och näringslivsprojekt, bland annat i Malmö och Helsingborg.     

I Danmark står JUUL | FROST Arkitekter bakom stora bostadsområden ibland annat Odense, Køge kyst, Værløse flygstation och Ørestaden i Köpenhamn samt Karré 31 i Holbæk, ett bostadsbygge i på 17 våningar med tillhörande landskapsprojekt. (se illustration). 

Ämnen


Norden Danmark Ryssland Byggeri Arkitektur Bostäder Stad Bostad Nordisk arkitektur Skandinavien