PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/renar-luften-och-%C3%A5tervinner-v%C3%A4rmen-13974

Renar luften och återvinner värmen

Pressmeddelande september 12, 2012 Homes & Gardens

Thermex Re-Box renar och återvinner den varma luften från köksfläkten.

771 SE

Thermex, välkänd tillverkare av avancerade köksfläktar, har utvecklat en energibesparande lösning som renar och åter-vinner den varma luften från köksfläkten. I stället för att den varma luften sugs ut i det fria om vintern renas den och återcirkuleras i bostaden. En försiktig uppskattning är att en genomsnittsfamilj kan spara upp emot 1000 kronor per år med en Thermex Re-Box installerad i köksfläkten.      

Rengör och återanvänd
En nyhet är att recirkuleringsfiltren i Thermex Re-Box kan rengöras och användas om och om igen. Efter att filtren diskats i diskmaskinen och torkats i ugnen återfår de sin fulla effektivitet. Recirkuleringsfiltren diskas lämpligtvis var tredje månad och behåller sina filtrerande egenskaper upp till tre år vid användning året runt.

Monteras i köket eller på vinden
Thermex Rebox kan monteras i köket ovanför köksfläkten, eller i vindsutrymme eller liknande.

En idealisk lösning för lågenergi- och passivhus
Thermex Re-Box kan med fördel installeras i samband med nybyggnation av låg-energi- och passivhus. Genom att värmeförlusterna från köksfläkten elimineras blir det lättare att möta de stränga kraven vad gäller bostadens totala energiförbrukning.  
 
Sommar- eller vinterdrift
På sommaren, då det kanske inte är behov av extra värme från recirkuleringsfunktionen, kan Re-Box ställas om så att den förorenade luften skickas direkt ut i det fria.

Thermex Re-Box är en universalprodukt och passar till samtliga köksfläktar och spiskåpor från Thermex. Produkten finns i två versioner: för montering direkt ovanför köksfläkten eller i vindsutrymme.

Rekommenderat pris 4 125:- respektive 5 875:- inkl. moms. Thermex Re-Box saluförs av ledande återförsäljare av vitvaror.  

För mer information, kontakta oss på telefon +031 - 340 8200 eller besök www.thermex.se

Ämnen


Homes & Gardens