PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/psykologi-som-tillv%C3%A4xtmotor-20152

Psykologi som tillväxtmotor

Pressmeddelande april 23, 2015 Föreläsare Mini MBA Utbildning Sverige Utveckling Ledarskap Kursdagar

Psykologi är inte längre begränsad till att vara ett verktyg i HR-avdelningen. Psykologi och moderna personalledning har blivit viktiga verktyg som ledare på alla nivåer måste behärska för att bibehålla och vidareutveckla företagets interna och externa prestation och kvalitet.

Mini MBA Föreläsare Probana

Ledare måste leda och styra i olika riktningar, där resultatansvar, kundfokus och värdeskapande är inte längre tillräckligt för att nå målen. Idag är psykologi ett verktyg som används i samma omfattning som andra effektiva verktyg som Lean och verksamhetsstyrning. På Probana arbetar vi därför med några av de ledande psykologer och konsulter som har arbetat fram utbildningsmaterialet för Mini MBA:s populära första modul;  Personalledning och psykologi.

Nya krav på dagens chefer

De flesta företag har genom ekonomikrisåren upplevt och genomgått stora förändringar. Företagen har tvingats att skära ned på olika plan för att minska kostnader. Dessa förändringar har skapat nya krav till ledningen och till de ledare som dagligen måste möta sina anställda och visa de nya riktlinjerna.

Vid stora förändringar måste det arbetas med engagemang, förståelse, laganda, kompetensutveckling, socialpsykologi, konflikthantering och anställdas beteende. I alla dessa ledarskapsområden krävs det att ledare har koll på psykologi och personalledning.

Utbildning på dina och företagets premisser.

Undervisningsförloppet hos Probana utgöras av en kombination av e-learning och intensiva kursdagar. Probana har valt denna metod för undervisning för att vi tar hänsyn till chefer och företagens vardag och arbetsliv. Vi inser att vardagen är upptagen och oförutsägbar, och därför ska undervisning vara anpassad så att ledaren kan läsa när det passar dem, inte när det passar oss. Genom e-learning plattform, kommunikationsforum och deltagande på kursdagarna, får du via din Mini MBA möjligheten att utveckla ett nätverk med andra ledare inom utbildning. 

Mini MBA:en har dessutom samarbeten med flera topledare, konsulter och välkända föreläsare från Näringslivet som Jonas Kjellberg, Peter Ekmark, Henrik Hänchell, Sophie Persson, Daniel Drevfors, Mia Hultman, Björn Söderberg och Michael Södermalm med flera. Dessa får du chansen att möta under Mini MBA:ens kursdagar i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Är du intresserad av att veta mer om Probanas Mini MBA är du varmt välkommen att ringa våra utbildningsrådgivare på telefon  08 50 25 66 76

Ämnen


Föreläsare Mini MBA Utbildning Sverige Utveckling Ledarskap Kursdagar