PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/problem-med-grannljud-planera-f%C3%B6r-ljudisolering-i-samband-med-bostadsrenovationen-26562

Problem med grannljud: planera för ljudisolering i samband med bostadsrenovationen

Pressmeddelande januari 19, 2021 Knudsen Kilen Flerbostadshus Ljudisolering Grannljud Bostadsrenovationer Ljudkrav

Många som bor i flerbostadshus har sådan dålig ljudisolering att de besväras av grannljud. Man måste fokusera mycket mer på ljudisolering i samband med bostadsrenovationer, säger experten.

KNK 1901 3

Bor du i en lägenhet i ett flerbostadshus så har du med stor sannolikhet besvärats av oljud från grannarnas lägenheter. Då är du också en del av en tråkig statistik – för enligt forskningsresultat på Luleå tekniska universitet upplever en av fem som bor i lägenhet regelbundet problem med besvärande grannbuller.

– Det finns ljudkrav för nybyggnationer i Sverige. Men alltför många som bor i flerbostadshus har fortfarande mycket sämre ljudförhållanden än vad den senaste standarden dikterar eftersom byggnaderna är av äldre datum. Detta leder till att invånarna ofta störs av grannarnas oväsen,säger Henrik Lund - försäljningschef hos Knudsen Kilen som tillverkar ljudisoleringskomponenter för byggbranschen i hela Skandinavien.

Förutom allmän irritation kan grannarnas buller också skapa allvarliga konsekvenser i form av stress, nedsatt mental hälsa, trötthet och sömnproblem. Det visar danska studier av hur grannarnas oväsen påverkar människor som utförts av Statens Institut for Folkesundhed i samarbete med Statens Byggeforskningsinstitut; Ålborg Universitet.

Ljudisolering måste få högre prioritet

Många förknippar bullerolägenheter från grannarna med gräl, hög musik eller oljud från fester, men det är en annan typ av buller som är den värsta boven i dramat, förklarar Birgit Rasmussen som är seniorforskare vid Statens Byggeforskningsinstitut, Ålborg Universitet i Köpenhamn:

– En typisk åtskillnad görs mellan två typer av buller: luftljud som härrör från exempelvis musik och samtal och stegljud som härrör från rörelser i omgivande lägenheter. Och det är faktiskt ljudet av grannen som går runt i sin lägenhet som vanligtvis stör oss mest och är därför en källa till irritation, säger Birgit Rasmussen.

– Stegljud är särskilt problematiskt eftersom det är svårt att göra något åt sådana slags ljud. Man kan be sina grannar att sänka musikvolymen och flytta festen till annan plats, men man kan inte förbjuda dem att gå runt i sina egna hem, säger Henrik Lund och tillägger:

– Nu när forskningsresultat tydligt har visat att exponering för buller påverkar invånarnas välbefinnande i stor grad, bör alla byggherrar som ska bygga nytt eller renovera gamla flerbostadshus ge mycket högre prioritet åt ljudisolering än som är fallet för många av dagens byggprojekt.

Kan förbättras i många äldre bostäder

Äldre flerbostadshus i Sverige har vanligtvis betong- eller tegeldäck. Fastigheter av detta slag är bland de värsta för invånarna när det gäller exponering för stegljud. Potentialen till att förbättra ljudisoleringen med ljuddämpande material som ljudkilar är därför lika stor:

– Det finns över 247 000 flerbostadshus i Sverige och det borde vara en självklarhet att överväga bättre uppklossning som möjlig stegljudsförbättring om golvet ändå ska renoveras, säger Henrik Lund.

Knudsen Kilenhar existerat sedan 1961 och tillverkar kilar, distansklossar och andra gjutna plastkomponenter för byggindustrin i hela Skandinavien.www.knudsenkilen.dk/se

Kontakter


Ämnen


Knudsen Kilen Flerbostadshus Ljudisolering Grannljud Bostadsrenovationer Ljudkrav