PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/probanas-mini-mba-skillnaden-mellan-fiasko-och-succ%C3%A9-16110

PROBANAs Mini MBA: Skillnaden mellan fiasko och succé

Pressmeddelande juli 4, 2013 Education

2000-talets nyckel till framgång är talang

Logo til pressemeddelelser

Enligt World Economic Forum får både USA och Europa användning av 70 miljoner talanger innan 2030, om de ska upprätthålla deras status på världsmarknaden. Tyvärr så blir många HR-avdelningar nedprioriterade eftersom ekonomi och marknadsföring uppfattas som mer värdeskapande. I några fall är detta delvis självförvållat eftersom HR-avdelningarna har uppfattat deras roll som mer administrerande än talangutvecklande. Det är en problemställning verksamheter och företagsledare måste förhålla sig till om de ska klara sig på lång sikt. 

PROBANA Business School erbjuder en Mini MBA som är anpassad efter de svenska företagsledarnas hektiska vardag. Mini MBA:n är baserad på e-learning och ger dig, i löpet av tio månader, insikt i bland annat strategi, organisering, ledning och marknadsförståelse. Utbildningen har målet att styrka dig i din karriär som ledare och samtidigt tillföra din verksamhet värde, genom ditt kompetenslyft.   

Om du önskar en större insikt i de väsentligaste managementområdena; strategi, organisering, ledningsinformation och marknadsförståelse passar Mini MBA:n för dig och du lär dig även att behärska och integrera din nya insikt i vardagen. PROBANAs utbildning är utarbetad i nära samarbete med både den akademiska världen och näringslivet, vilket har resulterat i en utbildning som lägger vikt på facklig kvalitét och praktisk insikt. 

PROBANAs Mini MBA är som ovan nämnt baserad på e-learning, men kombineras med kursdagar. Vid anmälan mottar vederbörande användarnamn och lösenord som ger tillgång till utbildningsplattformen. Här finns pensum, övningar, uppgifter och dialogforum (möjlighet för interaktion med andra kursister) som alltid är tillgängligt. När de mest framgångsrika ledarna från näringslivet möter de bästa undervisarna på PROBANAs kursdagar är det i hög grad upplagt för kritisk reflektion av teorierna samt executive networking. 

Läs rekommendationer på Youtube: PROBANAs hemsida eller se dem via PROBANAs YouTube konto

.

Ämnen


Education