PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/probanas-mini-mba-ger-redskapen-till-personalledning-som-gynnar-verksamheten-16200

PROBANAs Mini MBA ger redskapen till personalledning som gynnar verksamheten

Pressmeddelande juli 29, 2013 Education

PROBANA Business School:s Mini MBA ger olika verktyg som kan användas i förbindelse med personalledning. Det är viktigt att man leder sina medarbetare på ett optimalt sätt eftersom att trivsel och produktivitet hänger ihop. Trivs medarbetarna så levererar de en högre kvalitet och är mer effektiva. Detta bidrar till att verksamheten förblir konkurrenskraftig på lång sikt.

Logo til pressemeddelelser

Personalledning är en beteckning för den del av ledarens uppgifter som berör anställning, utveckling och motivation av medarbetare. För ledaren handlar det därför om att få medarbetarna att trivas i verksamheten och därigenom få ut så mycket som möjligt av deras kompetenser. Det är därför viktigt att få medarbetarna att utföra sina uppgifter på ett sätt som gynnar hela verksamheten. Under de senaste årtiondena har därför  mer fokus lagts på ledare som behärskar att leda deras medarbetare utifrån motivation och kommunikation.

Idén med personalledning är att denna form av ledarskap ska hålla ett öga på medarbetarnas trivsel samt motivation av medarbetare. Detta ska bidra till att medarbetarna har de bästa möjligheterna för att utveckla deras fulla potential. PROBANA är uppmärksamma på ledarskapsutmaningar och ser till att kontinuerligt hålla sig uppdaterade med den nyaste kunskapen innanför personalledning. Det finns många användbara verktyg för personalledning och många sätt att leda sina medarbetare på. PROBANA arbetar med verktyg som Transaktionellt vs Transformativt ledarskap, Management vs. Leadership och Situationsanpassat- och Värdebaserat ledarskap. PROBANA tror att optimal personalledning är viktigt för verksamheter eftersom det bidrar till att medarbetare trivs på arbetsplatsen och därför är så effektiva som möjligt.

Transaktionellt vs. Transformativt ledarskap

Transaktionellt ledarskap är baserat på en bytesprocess, det vill säga en transaktion mellan ledare och medarbetare. Det kan exempelvis handla om att ledningen ger incitament till medarbetaren som i gengälld levererar en viss arbetsinsats. Ett annat kännetecken för Transaktionellt ledarskap är att människan inte sätts i centrum, istället läggs fokus på incitament som till exempel pengar och gåvor. Denna ledarskapsform är därför ett bra sätt att motivera medarbetare med provisionslön på då pengarna/gåvorna är i fokus. På grund av bristande fokus på människan, är denna ledarskapsform inte längre särskilt utpräglad. Istället används Transformativt ledarskap i stigande grad.

Transformativt ledarskap är också baserat på en bytesprocess, dock med människan i centrum. Den tranformativa ledaren är uppmärksam på känslomässiga element och motiverar medarbetarna med sin karismatiska attityd. Ledaren i denna ledarskapsform ser till att motivera medarbetarna till att vilja bidra med något extra genom att ge dem uppmärksamhet.

PROBANA anser att det är viktigt att ha kännedom till dessa två former av ledarskap eftersom de ofta används parallellt i arbetslivet. Genom förloppet av Mini MBA:n får kursdeltagaren kännedom till dessa ledarskapsformer och blir tränad i att uppnå den rätta balansen mellan dem så att han eller hon kan leda och motivera sina egna medarbetare optimalt.

 

Management vs. Leadership

I förlängningen av Transaktionellt och Transformativt ledarskap är det relevant att se på ledarskap utifrån Management- och Leadership-perspektiven.

I Management-perspektivet är ledarens roll att dirigera och utvärdera medarbetarna. Fokus ligger på att se till att medarbeterna har arbetsuppgifter och att försäkra att dessa uppgifter blir genomförda.

Leadership är ett perspektiv som har kommunikation i centrum. Här är ledarens roll att genom kommunikation få medarbetarna till att lösa de uppgifter som verksamhetens ledning önskar. Den avgörande faktorn för detta perspektiv är att ledaren lyckas kommunicera sina budskap och vinna medarbetarens förtroende eftersom att ledaren inte automatiskt har blivit en legitim ledare endast för att denne har en titel som ledare.

Hos PROBANA anses det viktigt att man som ledare innehar egenskaper inom såväl Management som Leadership. Kursdeltagarna får därför inblick till båda verktygen för att säkerställa den nödvändiga balansen mellan dessa två perspektiv.

Med hänsyn till att ledare ska kunna kommunicera med och motivera deras medarbetare har Transformativt ledarskap och Leadership  fått mer fokus. Därmed är det inte sagt att ledare inte ska besitta egenskaper från Transaktionellt ledarskap och Management, för det ska de i många fall. Deltagandet på PROBANAs Mini MBA ger kursdeltagaren möjlighet att hitta den rätta balansen mellan motivation och kommunikation i förbindelse med personalledning.

PROBANA Business School:s Mini MBA vänder sig till den som önskar en större insikt i management, härunder strategi, ledningsinformation och mycket mer. Utbildningen är för den som har målet att styrka sig som ledare och samtidigt tillföra sin verksamhet ännu bättre resultat genom sitt kompetenslyft.

Utbildningen består av sex moduler och är baserad på e-learning kombinerat med förläsningar/kursdagar. Detta kallas Blended Learning. Föreläsningarna/kursdagarna hålls efter varje genomförd modul och hela utbildningen avslutas med en skriftlig examen.

Läs mer om PROBANAs Mini MBA

Ämnen


Education