PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/probana-business-school-utbildar-morgondagens-ledare-16039

PROBANA Business School utbildar morgondagens ledare

Pressmeddelande juni 24, 2013 Education

PROBANA Business School ger dig möjligheten att utvecklas som ledare utan att behöva kompromissa med ditt arbete. Vi är medvetna om utmaningen som ditt företag ställs inför om du som ledare skulle ta en paus från jobbet för att vidareutbilda dig. Därför erbjuder PROBANA Business School en Mini MBA - online-ledarutbildningen på distans som inte kräver att du är frånvarande från ditt arbete.

Logo til pressemeddelelser

Mini MBA utbildningen pågår under ett förlopp på 8-10 månader och kombineras med e-learning och valfria kursdagar. Den utgörs av 6 moduler inom personal ledning och psykologi, förändrings hantering, företags utveckling och strategi, värdeskapande ledarskap, resultat orienterat ledarskap och utvecklande ledarskap. Genom ett fokus på dessa områden blir ledare redo för att möta de dagliga utmaningar de ställs inför som ledare.

Mini MBA utbildningen har haft stor genomslagskraft i Danmark, över 15 000 ledare ifrån framgångsrika danska företag har redan tagit en Mini MBA. Nu erbjuder PROBANA Business School även alla svenska ledare denna fördel, att utveckla sina ledaregenskaper och skapa förbättrade resultat för sitt företag eller företaget de är anställda hos.

Läs mer om Mini MBA utbildningen på www.probana.se

Ämnen


Education