PressPort logo
https://www.pressport.com/se/news/pressreleases/probana-business-school-l%C3%A4rande-anpassat-till-n%C3%A4ringslivet-16013

PROBANA Business School – Lärande anpassat till näringslivet

Pressmeddelande juni 19, 2013 Education

Lärande är ett begrepp som har sysselsatt åtskilliga forskare genom tiden. En av dessa forskare var Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), rysk läkare och fysiolog, som nog är mest känd för sina studier av betingade reflexer. Pavlov gjorde en mängd försök med sina hundar för att illustrera de betingade reflexerna. I samband med matning av hundarna startade han alltid med att ringa med en klocka. Han upptäckte fort att hundarna började att dregla, inte bara när de blev matade, utan också när klockan ringde. Således lärde sig hundarna att ljuden var kopplade till matning. Detta tillvägagångssätt för lärande tillhör den behavioristiska riktningen.

PROBANA Business School Mini MBA

Som en uppgörelse med denna stimulirespons utvecklades det kognitiva tillvägagångssättet för lärande. Till skillnad från behaviorismen, som inte tar tankeprocesser i beaktande, lägger kognitiv teori vikt på insikt. Således argumenterar detta teoretiska tillvägagångssätt för att människan (eller djuret) tänker sig noga för och på så sätt kommer fram till en lösning på en bestämd problemställning. Forskare har genom försök med bland annat apor försökt att illustrera hur de kan nå fram till en lösning på ett problem genom att tänka efter.  Ett försök handlar om en apa som inte kunde nå ett stycke frukt, varpå apan satte sig ned och tänkte sig till en lösning. Efter en stund reste apan på sig och satte några trälådor ovanpå varandra, varpå apan, genom att stå på dessa, kunde nå frukten.

Idag talar vi primärt om lärande framför inlärning. Lärande anses vara en aktiv process där den som lär själv påverkar sin kunskap, handlingar och värderingar. Lärande, som begreppet förstås idag, samspelar med omgivelserna och är beroende av omvärlden. Man kan således säga att lärande är kontextberoende eller situationsbestämt. Detta är huvudargumentet bakom Lave & Wengers teori om situationsbetingat lärande. Denna teori tar utgångspunkt i förståelsen av att lärande uppstår i förbindelse med så kallad praktikbaserad gemenskap ("Communities of practice"). PROBANA erbjuder flera olika utbildningar, som behandlar lärande från olika vinklar.

Ämnen


Education